DANH MỤC TÀI LIỆU
Kinh tế - Thương mại
Kiểu hiển thị:
Kinh tế - Thương mại được xem nhiều nhất
Hệ thống cung cấp điện của nhà máy xi măng Hải Phòng và hệ thống lọc bụi nhà máy xi măng Hải Phòng
Hệ thống cung cấp điện của nhà máy xi măng Hải Phòng và hệ thống lọc b...
Kinh tế - Thương mại
52
411
213
Nghiên cứu về tầm quan trọng của rủi ro tỷ giá hối đoái trong tiến trình tạo ra lợi nhuận cho một lượng lớn 102 tổ chức phi tài chính của Việt Nam
Nghiên cứu về tầm quan trọng của rủi ro tỷ giá hối đoái trong tiến trì...
Kinh tế - Thương mại
70
502
145
Nghiên cứu về các mối quan hệ phi tuyến tiềm ẩn giữa tỷ giá hối đoái thực của đồng Nhân dân tệ và đồng Won với những yếu tố kinh tế cơ bản của hai nước này bằng cách sử dụng dữ liệu theo quý trong giai đoạn từ quý  1	năm 1980 đến quý 4 năm 2009
Nghiên cứu về các mối quan hệ phi tuyến tiềm ẩn giữa tỷ giá hối đoái t...
Kinh tế - Thương mại
56
351
149
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY SAGACO- CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI GỖ
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY SAGACO- CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI GỖ
Kinh tế - Thương mại
27
630
162
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghiệp Tuấn Vân
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Th...
Kinh tế - Thương mại
68
424
148
Tổng quan cơ sở lí luận giá trị cảnh quan và phương pháp định giá giá trị  cảnh quan, đặc biệt là phương pháp chi phí du lịch để áp dụng vào khu du lịch hồ Thác Bà
Tổng quan cơ sở lí luận giá trị cảnh quan và phương pháp định giá giá...
Kinh tế - Thương mại
66
422
163
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔ...
Kinh tế - Thương mại
88
404
145
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN- MÔ HINH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN- MÔ HINH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI VIỆT N...
Kinh tế - Thương mại
21
377
165
THỰC TRẠNG VÀ VIỆC HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA QUAN HỆ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.
THỰC TRẠNG VÀ VIỆC HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA QUAN HỆ PHÂN PHỐI THU NH...
Kinh tế - Thương mại
19
386
131
Thực trạng kinh tế đối ngoại ở Việt Nam  và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của kinh tế đối ngoại của nước ta hiện nay
Thực trạng kinh tế đối ngoại ở Việt Nam và những giải pháp nâng cao h...
Kinh tế - Thương mại
18
534
163
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG
Kinh tế - Thương mại
21
514
213
PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔ HỢP SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI - BỘ THƯƠNG MẠI
PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔ HỢP SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ...
Kinh tế - Thương mại
88
417
161
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đầu tư Xây...
Kinh tế - Thương mại
94
431
170
Nghiên cứu những tiêu chuẩn đãi ngộ chung dành cho đầu tư nước ngoài
Nghiên cứu những tiêu chuẩn đãi ngộ chung dành cho đầu tư nước ngoài
Kinh tế - Thương mại
12
396
253
THỰC TRẠNG NẠN SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA
THỰC TRẠNG NẠN SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA
Kinh tế - Thương mại
15
499
150
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Kinh tế - Thương mại
29
395
146
Sự cần thiết tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nứơc Việt nam trong cơ chế mới.
Sự cần thiết tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nứơc Việt nam trong cơ...
Kinh tế - Thương mại
32
355
145
THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA  CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC  Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HI...
Kinh tế - Thương mại
21
372
138
HOÀN CẢNH TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI VÀ CẢI CÁCH Ở TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
HOÀN CẢNH TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI VÀ CẢI CÁCH Ở TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
Kinh tế - Thương mại
31
364
152
Xây dựng kế hoạch Marketing Kabileler Coffee
Xây dựng kế hoạch Marketing Kabileler Coffee
Kinh tế - Thương mại
46
560
169
×