DANH MỤC TÀI LIỆU
Kỹ năng giao tiếp
Kiểu hiển thị:
Kỹ năng giao tiếp được xem nhiều nhất
Từ chối khéo léo khi không thể tham gia họp
Từ chối khéo léo khi không thể tham gia họp
Kỹ năng giao tiếp
5
1.036
324
Bí quyết để trở thành "bậc thầy" trong giao tiếp
Bí quyết để trở thành "bậc thầy" trong giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp
0
1.030
4
NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP ĐỂ ĐỐI PHƯƠNG KHÔNG BUỒN CHÁN
NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP ĐỂ ĐỐI PHƯƠNG KHÔNG BUỒN CHÁN
Kỹ năng giao tiếp
0
873
4
ĐỂ CHỦ ĐỘNG VÀ NẮM BẮT Ý ĐỐI PHƯƠNG TRONG GIAO TIẾP
ĐỂ CHỦ ĐỘNG VÀ NẮM BẮT Ý ĐỐI PHƯƠNG TRONG GIAO TIẾP
Kỹ năng giao tiếp
0
1.083
4
NHỮNG CÂU THẦN CHÚ TẠO SỰ TIN TƯỞNG TRONG GIAO TIẾP
NHỮNG CÂU THẦN CHÚ TẠO SỰ TIN TƯỞNG TRONG GIAO TIẾP
Kỹ năng giao tiếp
0
1.196
4
Làm gì khi giao tiếp mà không biết nói gì
Làm gì khi giao tiếp mà không biết nói gì
Kỹ năng giao tiếp
0
997
4
Đào tạo kỹ năng giao tiếp -  bản tiếng Anh
Đào tạo kỹ năng giao tiếp - bản tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
18
1.033
234
Kỹ năng giao tiếp trong đào tạo
Kỹ năng giao tiếp trong đào tạo
Kỹ năng giao tiếp
25
1.124
429
Những lưu ý trong giao tiếp qua điện thoại
Những lưu ý trong giao tiếp qua điện thoại
Kỹ năng giao tiếp
0
2.574
4
Giao tiếp - chìa khóa mở cánh cửa thành công
Giao tiếp - chìa khóa mở cánh cửa thành công
Kỹ năng giao tiếp
0
1.823
4
Ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp
Ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp
0
912
4
Chốt đơn hàng hiệu quả
Chốt đơn hàng hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp
0
817
4
Nghệ thuật nói chuyện khi đề cập đến  "LƯƠNG"
Nghệ thuật nói chuyện khi đề cập đến "LƯƠNG"
Kỹ năng giao tiếp
0
833
4
Nghệ thuật giao tiếp trong làm ăn
Nghệ thuật giao tiếp trong làm ăn
Kỹ năng giao tiếp
0
920
5
Giao tiếp có cần phải học
Giao tiếp có cần phải học
Kỹ năng giao tiếp
0
1.036
4
Trong văn phòng có cần hài hước?
Trong văn phòng có cần hài hước?
Kỹ năng giao tiếp
0
781
4
Khi nào nên yêu cầu tăng lương với cấp trên
Khi nào nên yêu cầu tăng lương với cấp trên
Kỹ năng giao tiếp
0
708
4
chữ "MUỐN" trong giao tiếp
chữ "MUỐN" trong giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp
0
1.054
4
Trong giao tiếp tuyệt đối không nên làm
Trong giao tiếp tuyệt đối không nên làm
Kỹ năng giao tiếp
0
795
4
Lỗi thường gặp trong giao tiếp với cấp trên
Lỗi thường gặp trong giao tiếp với cấp trên
Kỹ năng giao tiếp
0
3.153
4
×