DANH MỤC TÀI LIỆU
Mẫu slide
Kiểu hiển thị:
Mẫu slide được xem nhiều nhất
Slide chủ đề Halloween
Slide chủ đề Halloween
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.457
347
Mẫu slide đơn giản
Mẫu slide đơn giản
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.648
352
Mẫu slide chủ đề trừu tượng
Mẫu slide chủ đề trừu tượng
Mẫu slide cho thuyết trình
0
857
315
Mẫu slide chủ đề tiền ảo bitcoin
Mẫu slide chủ đề tiền ảo bitcoin
Mẫu slide cho thuyết trình
0
3.546
759
Mẫu slide chủ đề nông nghiệp
Mẫu slide chủ đề nông nghiệp
Mẫu slide cho thuyết trình
0
3.662
1.014
Mẫu slide chủ đề marketing
Mẫu slide chủ đề marketing
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.217
371
Mẫu slide chủ đề giáo dục
Mẫu slide chủ đề giáo dục
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.791
380
Mẫu slide chủ đề công nghệ thông tin
Mẫu slide chủ đề công nghệ thông tin
Mẫu slide cho thuyết trình
0
4.917
1.083
Mẫu slide chủ đề âm nhạc
Mẫu slide chủ đề âm nhạc
Mẫu slide cho thuyết trình
0
5.406
794
Mẫu template chủ đề giáng sinh
Mẫu template chủ đề giáng sinh
Mẫu slide - Template
0
1.460
285
Mẫu slide hoa hướng dương
Mẫu slide hoa hướng dương
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.088
446
Mẫu slide ngành kinh doanh
Mẫu slide ngành kinh doanh
Mẫu slide cho thuyết trình
0
922
266
Mẫu slide màu hồng dễ thương
Mẫu slide màu hồng dễ thương
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.109
279
Mẫu slide dành cho khối ngành kỹ sư
Mẫu slide dành cho khối ngành kỹ sư
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.080
304
Mẫu slide thuyết trình chủ đề môi trường
Mẫu slide thuyết trình chủ đề môi trường
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.115
473
Mẫu slide chủ đề hóa học
Mẫu slide chủ đề hóa học
Mẫu slide cho thuyết trình
0
6.975
1.457
Mẫu slide thuyết trình chủ đề bóng đá
Mẫu slide thuyết trình chủ đề bóng đá
Mẫu slide cho thuyết trình
0
8.983
2.319
Mẫu slide thuyết trình về bóng rổ
Mẫu slide thuyết trình về bóng rổ
Mẫu slide cho thuyết trình
0
3.461
674
Mẫu slide thuyết trình về Golf
Mẫu slide thuyết trình về Golf
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.499
350
Tổng hợp hình động trang trí powerpoint
Tổng hợp hình động trang trí powerpoint
Mẫu slide khác
0
1.344
303
×