DANH MỤC TÀI LIỆU
Mẫu slide
Kiểu hiển thị:
Mẫu slide được xem nhiều nhất
Slide chủ đề Halloween
Slide chủ đề Halloween
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.594
382
Mẫu slide đơn giản
Mẫu slide đơn giản
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.821
395
Mẫu slide chủ đề trừu tượng
Mẫu slide chủ đề trừu tượng
Mẫu slide cho thuyết trình
0
936
355
Mẫu slide chủ đề tiền ảo bitcoin
Mẫu slide chủ đề tiền ảo bitcoin
Mẫu slide cho thuyết trình
0
3.816
822
Mẫu slide chủ đề nông nghiệp
Mẫu slide chủ đề nông nghiệp
Mẫu slide cho thuyết trình
0
4.299
1.157
Mẫu slide chủ đề marketing
Mẫu slide chủ đề marketing
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.367
407
Mẫu slide chủ đề giáo dục
Mẫu slide chủ đề giáo dục
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.921
418
Mẫu slide chủ đề công nghệ thông tin
Mẫu slide chủ đề công nghệ thông tin
Mẫu slide cho thuyết trình
0
5.422
1.187
Mẫu slide chủ đề âm nhạc
Mẫu slide chủ đề âm nhạc
Mẫu slide cho thuyết trình
0
6.079
865
Mẫu template chủ đề giáng sinh
Mẫu template chủ đề giáng sinh
Mẫu slide - Template
0
1.593
321
Mẫu slide hoa hướng dương
Mẫu slide hoa hướng dương
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.356
484
Mẫu slide ngành kinh doanh
Mẫu slide ngành kinh doanh
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.002
293
Mẫu slide màu hồng dễ thương
Mẫu slide màu hồng dễ thương
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.240
304
Mẫu slide dành cho khối ngành kỹ sư
Mẫu slide dành cho khối ngành kỹ sư
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.171
337
Mẫu slide thuyết trình chủ đề môi trường
Mẫu slide thuyết trình chủ đề môi trường
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.275
510
Mẫu slide chủ đề hóa học
Mẫu slide chủ đề hóa học
Mẫu slide cho thuyết trình
0
7.820
1.603
Mẫu slide thuyết trình chủ đề bóng đá
Mẫu slide thuyết trình chủ đề bóng đá
Mẫu slide cho thuyết trình
0
10.783
2.893
Mẫu slide thuyết trình về bóng rổ
Mẫu slide thuyết trình về bóng rổ
Mẫu slide cho thuyết trình
0
3.792
750
Mẫu slide thuyết trình về Golf
Mẫu slide thuyết trình về Golf
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.752
403
Tổng hợp hình động trang trí powerpoint
Tổng hợp hình động trang trí powerpoint
Mẫu slide khác
0
1.424
336
×