DANH MỤC TÀI LIỆU
Mẫu slide
Kiểu hiển thị:
Mẫu slide được xem nhiều nhất
Slide chủ đề Halloween
Slide chủ đề Halloween
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.920
480
Mẫu slide đơn giản
Mẫu slide đơn giản
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.810
493
Mẫu slide chủ đề trừu tượng
Mẫu slide chủ đề trừu tượng
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.166
432
Mẫu slide chủ đề tiền ảo bitcoin
Mẫu slide chủ đề tiền ảo bitcoin
Mẫu slide cho thuyết trình
0
4.438
970
Mẫu slide chủ đề nông nghiệp
Mẫu slide chủ đề nông nghiệp
Mẫu slide cho thuyết trình
0
6.847
1.620
Mẫu slide chủ đề marketing
Mẫu slide chủ đề marketing
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.636
508
Mẫu slide chủ đề giáo dục
Mẫu slide chủ đề giáo dục
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.284
511
Mẫu slide chủ đề công nghệ thông tin
Mẫu slide chủ đề công nghệ thông tin
Mẫu slide cho thuyết trình
0
6.688
1.330
Mẫu slide chủ đề âm nhạc
Mẫu slide chủ đề âm nhạc
Mẫu slide cho thuyết trình
0
7.498
1.001
Mẫu template chủ đề giáng sinh
Mẫu template chủ đề giáng sinh
Mẫu slide - Template
0
1.855
402
Mẫu slide hoa hướng dương
Mẫu slide hoa hướng dương
Mẫu slide cho thuyết trình
0
3.318
594
Mẫu slide ngành kinh doanh
Mẫu slide ngành kinh doanh
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.180
364
Mẫu slide màu hồng dễ thương
Mẫu slide màu hồng dễ thương
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.492
381
Mẫu slide dành cho khối ngành kỹ sư
Mẫu slide dành cho khối ngành kỹ sư
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.442
423
Mẫu slide thuyết trình chủ đề môi trường
Mẫu slide thuyết trình chủ đề môi trường
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.691
600
Mẫu slide chủ đề hóa học
Mẫu slide chủ đề hóa học
Mẫu slide cho thuyết trình
0
9.624
1.788
Mẫu slide thuyết trình chủ đề bóng đá
Mẫu slide thuyết trình chủ đề bóng đá
Mẫu slide cho thuyết trình
0
16.201
4.426
Mẫu slide thuyết trình về bóng rổ
Mẫu slide thuyết trình về bóng rổ
Mẫu slide cho thuyết trình
0
4.970
938
Mẫu slide thuyết trình về Golf
Mẫu slide thuyết trình về Golf
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.379
530
Tổng hợp hình động trang trí powerpoint
Tổng hợp hình động trang trí powerpoint
Mẫu slide khác
0
1.659
418
×