DANH MỤC TÀI LIỆU
Mẫu slide
Kiểu hiển thị:
Mẫu slide được xem nhiều nhất
Slide chủ đề Halloween
Slide chủ đề Halloween
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.674
397
Mẫu slide đơn giản
Mẫu slide đơn giản
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.985
414
Mẫu slide chủ đề trừu tượng
Mẫu slide chủ đề trừu tượng
Mẫu slide cho thuyết trình
0
993
369
Mẫu slide chủ đề tiền ảo bitcoin
Mẫu slide chủ đề tiền ảo bitcoin
Mẫu slide cho thuyết trình
0
4.030
868
Mẫu slide chủ đề nông nghiệp
Mẫu slide chủ đề nông nghiệp
Mẫu slide cho thuyết trình
0
5.210
1.352
Mẫu slide chủ đề marketing
Mẫu slide chủ đề marketing
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.434
422
Mẫu slide chủ đề giáo dục
Mẫu slide chủ đề giáo dục
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.024
439
Mẫu slide chủ đề công nghệ thông tin
Mẫu slide chủ đề công nghệ thông tin
Mẫu slide cho thuyết trình
0
5.931
1.235
Mẫu slide chủ đề âm nhạc
Mẫu slide chủ đề âm nhạc
Mẫu slide cho thuyết trình
0
6.408
898
Mẫu template chủ đề giáng sinh
Mẫu template chủ đề giáng sinh
Mẫu slide - Template
0
1.659
335
Mẫu slide hoa hướng dương
Mẫu slide hoa hướng dương
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.523
507
Mẫu slide ngành kinh doanh
Mẫu slide ngành kinh doanh
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.034
304
Mẫu slide màu hồng dễ thương
Mẫu slide màu hồng dễ thương
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.308
318
Mẫu slide dành cho khối ngành kỹ sư
Mẫu slide dành cho khối ngành kỹ sư
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.242
352
Mẫu slide thuyết trình chủ đề môi trường
Mẫu slide thuyết trình chủ đề môi trường
Mẫu slide cho thuyết trình
0
2.439
533
Mẫu slide chủ đề hóa học
Mẫu slide chủ đề hóa học
Mẫu slide cho thuyết trình
0
8.345
1.674
Mẫu slide thuyết trình chủ đề bóng đá
Mẫu slide thuyết trình chủ đề bóng đá
Mẫu slide cho thuyết trình
0
12.974
3.564
Mẫu slide thuyết trình về bóng rổ
Mẫu slide thuyết trình về bóng rổ
Mẫu slide cho thuyết trình
0
4.157
811
Mẫu slide thuyết trình về Golf
Mẫu slide thuyết trình về Golf
Mẫu slide cho thuyết trình
0
1.939
429
Tổng hợp hình động trang trí powerpoint
Tổng hợp hình động trang trí powerpoint
Mẫu slide khác
0
1.490
350
×