DANH MỤC TÀI LIỆU
Các bài văn khấn nôm
Kiểu hiển thị:
Các bài văn khấn nôm được xem nhiều nhất
Văn khấn đổi tên
Văn khấn đổi tên
Văn khấn cổ truyền
2
537
302
Văn khấn rước ông bà tổ tiên về nhà ngày tết
Văn khấn rước ông bà tổ tiên về nhà ngày tết
Văn khấn cổ truyền
2
997
288
Văn khấn rước ông Táo về nhà
Văn khấn rước ông Táo về nhà
Văn khấn cổ truyền
2
961
302
Văn khấn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở chùa
Văn khấn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở chùa
Văn khấn cổ truyền
2
839
302
Lễ cũng ông tổ nghề, Văn khấn Ông Tổ một nghề
Lễ cũng ông tổ nghề, Văn khấn Ông Tổ một nghề
Văn khấn cổ truyền
2
794
254
Bài khấn tu sửa sửa bếp mới
Bài khấn tu sửa sửa bếp mới
Văn khấn cổ truyền
2
8.280
469
Văn khấn cúng bà tổ cô trong gia đình
Văn khấn cúng bà tổ cô trong gia đình
Văn khấn cổ truyền
5
4.892
416
Bài văn khấn cúng Tết ông Công ông Táo theo phong tục cổ truyền
Bài văn khấn cúng Tết ông Công ông Táo theo phong tục cổ truyền
Văn khấn cổ truyền
5
852
271
Văn khấn mùng 2 Tết
Văn khấn mùng 2 Tết
Văn khấn cổ truyền
2
584
272
Bài khấn cúng phóng sinh
Bài khấn cúng phóng sinh
Văn khấn cổ truyền
3
1.046
318
Văn khấn an vị bát hương tổ tiên
Văn khấn an vị bát hương tổ tiên
Văn khấn cổ truyền
2
702
292
Lễ khấn An vị tượng Phật
Lễ khấn An vị tượng Phật
Văn khấn cổ truyền
1
653
288
Văn khấn khi thay bát hương mới
Văn khấn khi thay bát hương mới
Văn khấn cổ truyền
5
722
211
Vận mệnh người tuổi Tỵ
Vận mệnh người tuổi Tỵ
Văn khấn cổ truyền
4
583
239
Văn khấn lễ vong linh ở mộ cổ truyền
Văn khấn lễ vong linh ở mộ cổ truyền
Văn khấn cổ truyền
2
639
291
LỄ CÚNG GIAO THỪA NGOÀI TRỜI
LỄ CÚNG GIAO THỪA NGOÀI TRỜI
Văn khấn cổ truyền
4
623
265
Văn khấn cúng Lễ Tất Niên cuối năm theo phong tục cổ truyền việt nam
Văn khấn cúng Lễ Tất Niên cuối năm theo phong tục cổ truyền việt nam
Văn khấn cổ truyền
3
732
262
Văn cúng Tiền chủ cổ truyền
Văn cúng Tiền chủ cổ truyền
Văn khấn cổ truyền
2
626
272
Văn khấn tứ phủ cổ truyền việt nam
Văn khấn tứ phủ cổ truyền việt nam
Văn khấn cổ truyền
8
2.064
316
Văn khấn lễ Thánh Mẫu Ở Chùa
Văn khấn lễ Thánh Mẫu Ở Chùa
Văn khấn cổ truyền
3
1.013
268
Danh mục

×