DANH MỤC TÀI LIỆU
Các bài văn khấn nôm
Kiểu hiển thị:
Các bài văn khấn nôm được xem nhiều nhất
Văn khấn sửa chữa nhà cửa mang tài lộc về nhà
Văn khấn sửa chữa nhà cửa mang tài lộc về nhà
Văn khấn cổ truyền
3
906
250
Văn khấn trước khi bốc mộ theo phong tục cổ truyền
Văn khấn trước khi bốc mộ theo phong tục cổ truyền
Văn khấn cổ truyền
4
760
269
Tục cúng gia tiên ba ngày Tết theo phong tục cổ truyền
Tục cúng gia tiên ba ngày Tết theo phong tục cổ truyền
Văn khấn cổ truyền
3
873
256
Văn khấn chuyển bàn thờ gia tiên đúng phong thủy
Văn khấn chuyển bàn thờ gia tiên đúng phong thủy
Văn khấn cổ truyền
3
858
234
Văn khấn cúng lễ tạ đất
Văn khấn cúng lễ tạ đất
Văn khấn cổ truyền
2
793
284
VĂN KHẤN KHI ĐI ĐỀN BÀ CHÚA KHO
VĂN KHẤN KHI ĐI ĐỀN BÀ CHÚA KHO
Văn khấn cổ truyền
3
812
243
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ gia tiên tại nhà
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ gia tiên tại nhà
Văn khấn cổ truyền
0
637
253
Văn cúng đầy tháng thôi nôi cho bé
Văn cúng đầy tháng thôi nôi cho bé
Văn khấn cổ truyền
4
586
250
Văn khấn cúng giỗ Tổ ngành Xây dựng chuẩn nhất
Văn khấn cúng giỗ Tổ ngành Xây dựng chuẩn nhất
Văn khấn cổ truyền
2
1.990
330
Một số bài văn khấn nôm phổ biến
Một số bài văn khấn nôm phổ biến
Văn khấn cổ truyền
7
681
249
Văn khấn cúng tại đền ông Hoàng Bảy chi tiết
Văn khấn cúng tại đền ông Hoàng Bảy chi tiết
Văn khấn cổ truyền
5
613
216
Văn khấn cúng cầu duyên theo ý nguyện
Văn khấn cúng cầu duyên theo ý nguyện
Văn khấn cổ truyền
3
2.165
277
cách viết sớ trạng thông dụng
cách viết sớ trạng thông dụng
Văn khấn cổ truyền
4
8.128
432
Văn khấn  tạ 100 ngày bốc bát hương
Văn khấn tạ 100 ngày bốc bát hương
Văn khấn cổ truyền
2
3.449
307
Văn khấn khi cúng Giỗ theo phong tục việt nam
Văn khấn khi cúng Giỗ theo phong tục việt nam
Văn khấn cổ truyền
9
1.023
415
Bài văn khấn bà Chúa Nam Phương theo phong tục cổ truyền
Bài văn khấn bà Chúa Nam Phương theo phong tục cổ truyền
Văn khấn cổ truyền
2
1.382
279
Văn khấn Cô Chín  mang tài lộc về nhà
Văn khấn Cô Chín mang tài lộc về nhà
Văn khấn cổ truyền
4
989
270
Văn khấn cúng xây mộ theo phong tục việt nam
Văn khấn cúng xây mộ theo phong tục việt nam
Văn khấn cổ truyền
0
753
282
Văn khấn cây hương ngoài trời mang tài lộc về nhà
Văn khấn cây hương ngoài trời mang tài lộc về nhà
Văn khấn cổ truyền
2
570
245
Văn khấn đi lễ Phủ Tây Hồ cầu tài lộc chuẩn nhất
Văn khấn đi lễ Phủ Tây Hồ cầu tài lộc chuẩn nhất
Văn khấn cổ truyền
2
823
234
Danh mục

×