DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 23
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: Tu n 23 ầ ớ
Ti ng vi tế ệ
I. Chính t (2đi m) : Đi n vào ch tr ng ỗ ố cướ hay tướ
- C u đ……. c th y ướ ấ - Qu n áo là l….
- N…..ch y đá mòn - V…..núi băng r ng
II. Luy n t và câuệ ừ
Câu 1 (3đi m): Vi t đo n văn ng n v con mèo nhà em nuôi trong đó s d ngế ử ụ
bi n pháp nhân hoá.
Bài 2 (2đi m): Ch nh ng câu văn s d ng bi n pháp nhân hoá em đã s ử ụ
d ng bài t p 1 b ng cách g ch chân.ụ ở
Bài 3 (3đi m): Đi n d u ch m, d u ph y vào v trí thích h pề ấ
a. D i đ ng tr r nhau th nh ng chi c thuy n g p b ng gi y trênướ ườ ẻ ủ ế
nh ng vũng n c m a ngoài H Tây dân chài đang tung l i b t cá. ướ ư ướ ắ
b. Nh ng con chim pít báo hi u mùa màng t mi n xa l i bay v ngoài n ng ừ ề ươ
lúa đã chín vàng r c đây mùa hái h t bao gi cũng trúng vào tháng m i,ự ở ườ
tháng m i m t nh ng ngày hè vui v nh t trong năm.ườ ẻ ấ
III. T p làm văn
Em c m l n lên s tr thành m t nhà khoa h c ch t o đ c nhi u máy mócướ ơ ớ ế ạ ượ
ph c v con ng i. Hãy vi t m t đo n văn ng n nói v c m đó. ườ ế ề ướ ơ
Toán
Bài 1 (2đi m) Đ t tính r i tínhặ ồ
4185 x 4 6325 x 2
3329 x 5 6605 x 2
Bài 2 (2đi m): Tìm a
a x 6 + a = 420
720 : (a x3 + a x 5) = 2 x 3
Bài 3 (2đi m): T ng hai s 83, n u l y s l n chia cho s nh thì đ c th ng ế ố ớ ượ ươ
là 8 và d 3. Tìm hai s đóư ố
Bài 4 (1đi m): Khi vi t thêm ch s 7 vào bên ph i m t s t nhiên ta đ c sế ố ự ượ
m i h n s cũ 331 đ n v . Tìm s t nhiên lúc đ u. ơ ơ ố ự
Bài 5 (2đi m): M t xe l a đI trong 4 gi đ c 160km. H i: ờ ượ
a. Xe l a đó đi trong 3 gi đ c bao nhiêu km? ờ ượ
b. Xe l a đó đi trong 2 gi 30 phút đ c bao nhiêu km? ờ ượ
Bài 6 (1đi m): Hi n nay, tu i con b ng 1/6 tu i m b ng 1/7 tu i b , m kém ằ ổ ằ ổ
b 5 tu i. H i khi sinh ng i con đó thì m bao nhiêu tu i, b bao nhiêu tu i? ườ ổ ố
thông tin tài liệu
Tiếng việt I. Chính tả (2điểm): Điền vào chỗ trống ước hay ướt - Cầu đ……. ước thấy - Quần áo là l…. - N…..chảy đá mòn - V…..núi băng rừng II. Luyện từ và câu Câu 1 (3điểm): Viết đoạn văn ngắn về con mèo nhà em nuôi trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá. Bài 2 (2điểm): Chỉ rõ những câu văn sử dụng biện pháp nhân hoá mà em đã sử dụng ở bài tập 1 bằng cách gạch chân. Bài 3 (3điểm): Điền dấu chấm, dấu phẩy vào vị trí thích hợp a. Dưới đường lũ trẻ rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa ngoài Hồ Tây dân chài đang tung lưới bắt cá. b. Những con chim pít báo hiệu mùa màng từ miền xa lại bay về ngoài nương lúa đã chín vàng rực ở đây mùa hái hạt bao giờ cũng trúng vào tháng mười, tháng mười một những ngày hè vui vẻ nhất trong năm. III. Tập làm văn Em ước mơ lớn lên sẽ trở thành một nhà khoa học chế tạo được nhiều máy móc phục vụ con người. Hãy viết một đoạn văn ngắn nói về ước mơ đó.
Mở rộng để xem thêm
×