DANH MỤC TÀI LIỆU
Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2018 - 2019 - Đề 2
Trường: TH ………………….
Lớp: 5.......
Họ và tên: .................................
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TIẾNG VIỆT LỚP 5 (Đọc hiểu)
Thời gian: … phút
Điểm Lời phê của thầy cô giáo
I. Đọc thầm bài:
Cái gì quý nhất.
Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý Nam trao đổi với nhau xem
trên đời này, cái gì quý nhất.
Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất lúa gạo. Các cậu thấy ai không ăn sống
được không?”
Quý Nam cho lí. Nhưng đi được mươi bước, Quý vội reo lên: “Bạn
Hùng nói không đúng. Quý nhất phải vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như
vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo!”
Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn
vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc! ”
Cuộc tranh luận thật sôi nổi, người nào cũng lí, không ai chịu ai. Hôm sau,
ba bạn đến nhờ thầy giáo phân giải.
Nghe xong, thầy mỉm cười rồi nói:
- Lúa gạo quý ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý
rất đắt hiếm. Còn thì giờ đã qua đi thì không lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng
lúa gạo, vàng bạc, thì giờ vẫn chưa phải quý nhất. Ai làm ra lúa gạo, ai biết dùng
thì giờ? Đó chính người lao động các em ạ. Không có người lao động thì không
lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi
qua một cách vô vị mà thôi.
TRỊNH MẠNH.
(TV5-Tập 1/86)
II. Làm các bài tập sau:
Câu 1 (0.5điểm): Hùng, Quý Nam, tranh luận với nhau về vấn đề gì? (Khoanh
tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng).
A. cái gì đắt nhất. B. cái gì quý nhất. C. cái gì quan trọng nhất.
Câu 2 (0.5điểm): Thầy giáo thái độ như thế nào trước ý kiến của Hùng, Quý
Nam? (Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng).
A. có cách giải thích khác hợp lý hơn.
B. cho rằng cả 3 bạn đều nói sai.
C. thống nhất hoàn toàn với ý kiến của 3 bạn.
Câu 3 (0.5điểm): Vì sao bạn Nam lại cho rằng thì giờ quý nhất? (Khoanh tròn vào
chữ cái trước ý trả lời đúng).
A. vì thầy giáo nói thế.
B. vì có thì giờ mới làm ra lúa gạo.
C. vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.
Câu 4 (0.5điểm): Trong cuộc tranh luận, bạn Quý đã đưa ra ý kiến của mình như thế
nào? (Viết câu trả lời xuống dòng dưới)
Câu 5 (1điểm): Thầy giáo đã đưa ra lẽ như thế nào để thuyết phục các bạn Hùng,
Quý và Nam? (Viết câu trả lời xuống dòng dưới)
Câu 6 (1điểm): Ý nghĩa được khẳng định qua cuộc tranh luận gì? Em rút ra được
bài học trong khi trao đổi, tranh luận một đề nào đó với bạn? (Viết câu trả lời
xuống dòng dưới)
Câu 7(0.5 điểm): Dòng nào dưới đây gồm các danh từ nói về chủ điểm Việt Nam -
Tổ quốc em? (Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng)
A. Tổ quốc; quê hương; đất nước.
B. B. bảo vệ; quê hương; đất nước.
C. gìn giữ; đất nước; non sông.
Câu 8 (0.5 điểm): Thành ngữ Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen thuộc chủ điểm nào?
(Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng)
A. Việt Nam - Tổ quốc em.
B. Con người với thiên nhiên.
C. Cánh chim hòa bình.
Câu 9 (1 điểm): Viết lại các cặp từ trái nghĩa trong câu tục ngữ “Mưa tránh trắng,
nắng tránh thâm.” xuống dòng dưới.
Câu 10 (1 điểm): Tìm 3 từ đồng nghĩa chỉ màu xanh. Đặt câu với 1 trong 3 từ vừa
tìm được. (Viết câu trả lời xuống dòng dưới)
B. Phần kiểm tra viết (10 điểm)
1. Viết chính tả (2 điểm) – Thời gian 15 phút.
- GV viết tên bài: Cái gì quý nhất, lên bảng; đọc cho học sinh viết đoạn:
Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất lúa gạo. Các cậu thấy ai không ăn
sống được không?”
Quý Nam cho lí. Nhưng đi được mươi bước, Quý vội reo lên: “Bạn
Hùng nói không đúng. Quý nhất phải vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như
vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo!”
Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn
vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc!”
2. Tập làm văn (8 điểm) – Thời gian 30-35p
Hãy tả cảnh sân trường em trước buổi học hoặc trong giờ ra chơi.
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5.
GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018 – 2019.
I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
- Tiến hành trong các tiết ôn tập. (GV làm các phiếu ghi tên bài; đoạn cần kiểm
tra và số trang; cho học sinh bốc thăm đọc bài và trả lời 1 câu hỏi theo nội dung đoạn-
bài đọc, thuộc các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9)
* Đọc vừa đủ nghe, ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc biểu cảm:
1điểm
+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 0.25 điểm (Đọc quá 1 phút đến 1.5 phút: 0.25 điểm;
đọc quá 1.5 phút: 0 điểm.)
+ Giọng đọc bước đầu biểu cảm: 0.25 điểm (Giọng đọc chưa thể hiện
hoặc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm.)
+ Đọc vừa đủ nghe: 0.25đ (Đọc nhỏ, lúc to lúc nhỏ: 0 điểm)
+ Đọc rõ ràng: 0.25đ (đọc ê a, kéo dài: 0 điểm)
* Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, các cụm từ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ
(không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 0.5 điểm. (Đọc sai từ 6 đến 7 tiếng: được 0.25
điểm; đọc sai từ 8 tiếng trở lên: 0 điểm.)
+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; 0.5 điểm.
(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ, 1-2 cụm từ không nghĩa: được 0.25
điểm; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên, 3 cụm từ không nghĩa trở lên: 0
điểm.)
* Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm
+ Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0.5 điểm; trả lời sai hoặc không
trả lời được: 0 điểm)
2. Đọc hiểu: 7 điểm
Câu Đáp án Điểm Ghi chú
1B. cái gì quý nhất.0.5đ - HS chọn 2 đáp án,
không ghi điểm.
2A. có cách giải thích khác hợp lý hơn. 0.5
3C. vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc. 0.5
4
+ Quý nhất phải vàng. Mọi người chẳng thường
nói quý như vàng là gì?
+ Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo!
0.5
5
+ Trên đời này, người lao động là quý nhất, vì:
- Người lao động làm ra lúa gạo, vàng bạc;
- Biết sử dụng thì giờ có hiệu quả, không để trôi
đi một cách vô nghĩa.
- HS có thể trình
bày theo ý hoặc ghi
dưới dạng đoạn.
Nhưng khẳng định
được người lao
động là quý nhất
(0.5đ); mỗi ý sau
0.25đ. Nếu HS ghi
lại như SGK 0.5đ
6
+ Ý nghĩa được rút ra qua bài đọc: Người lao động
là đáng quý nhất.
+ Khi tranh luận cần tôn trọng ý kiến của người
cùng tham gia tranh luận. Nếu ý kiến không thống
nhất thì cần nhờ người có hiểu biết hơn phân giải.
- Mỗi ý nêu đầy đủ
ghi 0.5 điểm.
- Ở ý thứ 2 nếu HS
có cách giải thích
khác hợp lý vẫn ghi
điểm tối đa của ý.
7A. Tổ quốc; quê hương; đất nước
0.5đ
- HS chọn 2 đáp án,
không ghi điểm.
8B. Con người với thiên nhiên.
0.5đ
9
Các cặp từ trái nghĩa trong câu tục ngữ là:
+ Mưa, nắng;
+ trắng, thâm.
- HS xác định được
01 cặp từ ghi 0.5đ
10 VD: xanh xanh, xanh biếc, xanh thẳm
- Bầu trời xanh thẳm.
- HS tìm đủ số từ
ghi 0.5đ. Đặt câu,
đúng cấu trúc, rõ
thông tin tài liệu
Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 bao gồm 2 phần: Phần đọc (đọc hiểu, đọc thành tiếng) và phần viết (chính tả. tập làm văn) có đáp án và hướng dẫn giải cho từng phần giúp các em học sinh củng cố cách làm bài thi giữa học kì 1 lớp 5.
Mở rộng để xem thêm