DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: ầ ớ Tu n 28
Ti ng vi tế ệ
Bài 1: Đi n vào ch tr ng ỗ ố l hay n
n tr i m a … ng ph i thìơ ờ ư
…... i thì b a c n …. i thì cày sâuơ ừ ạ ơ
Công …..ênh ch ng đ c bao nhiêuẳ ượ
Ngày ….ay …. c b c, ngày sau c m vàng.ướ ạ ơ
Bài 2: Hãy s d ng bi n pháp nhân hoá đ di n đ t l i nh ng câu văn sau đây choử ụ
sinh đ ng, g i c m. ợ ả
a. M t tr i chi u nh ng tia n ng oi b c xu ng cánh đ ng khô h n.ặ ờ ế
………………………………………………………………………………………
b. M i khi có gió th i , cây b ch đàn l i xào x c lá. ổ ạ ạ
………………………………………………………………………………………
c. T ng đám lá me r i đ y trên vai áo c a các b n h c sinh. ơ ầ
………………………………………………………………………………………
d. Kim gi , kim phút, ch y ch m.. Kim giây ch y nhanh . ạ ậ
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Vi t đo n văn ng n gi i thi u v m t v n đ ng viên ho c m t c u th ế ộ ầ
em hâm m .
Toán
Bài 1: Tính nhanh
a. 5 x 217 x 5
b. 6 x 5 x 8 x 2
c. 5652 : 3 : 2
d. 473 x 3 + 473
e. 595 - 75 - 20
Bài 2: hai h p bi, h p th nh t có 16 viên bi, h p th hai n u thêm 4 viên bi ứ ấ ế
n a thì s g p đôi h p th nh t. H i h p th hai nhi u h n h p th nh t bao ộ ứ ộ ứ ơ ộ ứ
nhiêu viên bi?
Bài 3: m t cái sân hình ch nh t, chu vi 148m, n u ng i ta b t đi chi u dài ữ ậ ế ườ
c a sân đó 4m thì sân đó tr thành hình vuông. Tìm kích th c c a cái sân hình ch ứớ ủ
nh t đó?
thông tin tài liệu
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 Tiếng việt Bài 1: Điền vào chỗ trống l hay n ơn trời mưa …ắng phải thì …...ơi thì bừa cạn ….ơi thì cày sâu Công …..ênh chẳng được bao nhiêu Ngày ….ay ….ước bạc, ngày sau cơm vàng. Bài 2: Hãy sử dụng biện pháp nhân hoá để diễn đạt lại những câu văn sau đây cho sinh động, gợi cảm. a. Mặt trời chiếu những tia nắng oi bức xuống cánh đồng khô hạn. ……………………………………………………………………………………… b. Mỗi khi có gió thổi , cây bạch đàn lại xào xạc lá. ……………………………………………………………………………………… c. Từng đám lá me rơi đầy trên vai áo của các bạn học sinh. ……………………………………………………………………………………… d. Kim giờ, kim phút, chạy chậm.. Kim giây chạy nhanh . ……………………………………………………………………………………… Bài 3: Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về một vận động viên hoặc một cầu thủ mà em hâm mộ.
Mở rộng để xem thêm
×