DANH MỤC TÀI LIỆU
NGHIÊN CỨU BỘ CHẤN LƯU 3 CHỨC NĂNG CHO ĐÈN NEON
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO
TRƯỜNG………………….
Đồ án
y dng b ch lưu 3 chc năng cho
đèn neon s c
1
LỜI NÓI ĐẦU
Sự phát triển của Kỹ thuật chiếu sángđã mở rộng đáng kể các lĩnh
vực ứng dụng của máy tính, đặc biệt trong đo lƣờng điều khiển. Bộ biến
đổi 3 tầng sử dụng cho ánh sáng sự cố một ứng dụng rất cụ thể của việc
khắc phục những sự cố trong việc chiếu sáng.
Xuất phát t những quan sát thực tế, em đã đƣợc thầy giáo dao cho đề
tài tốt nghiệp: “ Xây dựng bộ chấ lưu 3 chức năng cho đèn neon sự cố”.
Trong cuốn đồ án này em chình bày 3 chƣơng:
Chương 1: Các loại đèn và các bộ chấn lƣu
Chương 2: Bộ chấn lƣu 3 chức năng cho đèn neon sự cố
Chương 3: Xây dựng mô hình bộ chấn lƣu sự c
Dƣới s hƣớng dẫn tận tình của thầy GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn và
thầy Ngô Quang Vĩ cũng nhƣ các thầy giáo trong b n ĐiệnĐiện t,
em đã hoàn thành đƣợc cuốn đồ án này với những nội dung chính: Xây dựng
lý thuyết điều khiển, làm mô hình thực nghiệm.
Do khối lƣợng công việc nhiều, trình độ và thời gian lại hạn n
trong cuốn đồ án chắc chắn không th tránh khỏi nhiều thiếu sót: chƣa viết
đƣợc giao diện cho hình thiếu thẩm mĩ… Em rất mong đƣợc thầy giúp đỡ
để cuốn đồ án của em thêm hoàn thiện và có th ứng dụng đƣợc trong thực tế.
Em chân thành cảm ơn!
Hải phòng, ngày tháng 7 năm 2011
Sinh viên
Nguyễn Văn Thái
2
Chương 1.
CÁC LOẠI ĐÈN VÀ CÁC BỘ CHẤN LƯU
1.1 . MỞ ĐẦU
1.1.1. Lịch sử phát triển của ngành điện
Trong thực tế, thì điện luôn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta bởi
nó tồn tại tự nhiên trên trái đất này. Ví dụ, ánh sáng đơn giản là một dòng điện
tử (electron) giữa mặt đất các đám mây. Khi bạn sờ vào một vật nào đó
bị giật, đó chính là dòng điện tĩnh đang di chuyển về phía bạn. Do đó các thiết
bị giống nhƣ động cơ, bóng đèn ắc quy chcác sản phẩm sáng chế đầy
sán tạo đƣợc thiết kế để khai thác sử dụng điện. Các khám phá đầu tiên về
điện xuất hiện từ Hy Lạp cổ đại. Các triết gia Hy Lạp đã phát hiện ra rằng khi
cọ sát hổ phách cới vải những đồ nhẹ sẽ bám vào nó. Đây chính nền tảng
của điện tĩnh.
Trải qua nhiều thế kỉ, đã nhiều phát minh vđiện. Tất cả chúng ta
đều đã nghe nói đến những nhân vật nổi tiếng nhƣ Benjamin Franklin
Thomas Edison, nhƣng còn nhiều nhà phát minh khác trong lịch sử góp phần
vào sự phát triển của ngành điện nhiều ngƣời chƣa biết đến. Những nhân
vật nổi tiếng nhƣ Benjamin Franklin, ông một nhà văn, chủ báo, nhà khoa
học nhà ngoại giao Mỹ tham gia soạn thỏa bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ
và cùng Oasinhtơn xây dựng hiến pháp Hoa Kỳ. Thông qua thí nghiệm ông đã
chứng minh điện sinh ra khi sét đánh điện do công nhân sản suất ra trong
nhà máy bản chất đều giống nhau. Vào một chiều mƣa to gió lớn của tháng 6
năm 1752. Franklin đã lợi dụng điều kiện thời tiết này để thả diều làm thí
nghiệm. thả diều làm thí nghiệm trong trời mƣa sấm chớp nên ông đã
dùng lụa thay giấy diều. Từ đầu ông buộc một sợi dây kim loại mài nhọn đầu
nhƣ kim để hút điện Dây diều làm dây dẫn điện. Cuối dây đƣợc nối với dây
3
lụa làm vật cách điện Giữa chỗ nối dây diều với dây lụa Franklin treo một
chiếc chìa khóa. Rồi không quản sấm chớp gió bão, ông phóng diều lên không
trung. Diều dây đều ƣớt sũng. Nhƣng khi trời đã quang đãng hơn, sấm
cũng xa dần, những tia chớp sáng vẫn chạy chằng chịt trên trời, ông phát hiện
ra rằng những sợi tơ trên dây diều đều dựng cả lên. Và đây chính là điện.
Năm 1786, Luigi Galvani, một giáo sƣ y khoa ngƣời Ý phát hiện ra
rằng khi châm một con dao kim loại vào chân của một con ếch đã mổ, chân
của co giật mạnh. Galvani nghĩ rằng chắc hẳn của ếch chứa điện.
Đến năm 1792, Alessandro Volta - nhà khoa học ngƣời Ý khác - lại cho rằng
khi đẩm xuất hiện giữa hai kim loại khác nhau sẽ tạo ra điện. Do đó, ông đã
sáng tạo ra pin hóa học đầu tiên - pin điện (voltaic pile) - làm từ các tấm đồng
và kẽm mỏng đƣợc ngăn cách bằng một pasteboard ẩm.
Bằng cách này, một loại điện mới ra đời, điện chảy đều đều giống nhƣ
một dòng nƣớc thay vì tự phóng điện. Volta chỉ ra rằng điện có thể sinh ra khi
di chuyển từ nơi này tới nơi khác nhờ dây điện. Và đây chính là một đóng góp
quan trọng cho khoa học ngành điện. Tên của ông đƣợc đặt cho một đơn vị đo
điện thế là Volt (V).
Michael Faraday một nhà khoa học nổi tiếng ngƣời Anh. Ông rất
quan tâm đến phát minh nam châm điện. Nếu điện thể tạo ra ttính thì tại
sao từ tính lại không thể sinh ra điện.
Năm 1831, Faraday đã tìm ra một giải pháp. Điện thể đƣợc sinh ra
qua một từ tính khi chuyển động. Ông phát hiện ra rằng khi cho một thanh
nam châm chạy trong một cuộn dây đồng sẽ một dòng điện nhỏ chạy qua
cuộn dây. Sau nhiều đêm cặm cụi với những thanh nam châm cuộn dây,
Michael Faradayđã hoàn thành chiếc máy phát điện đầu tiên ông nghĩ.
Vậy ông đã thực hiện đƣợc ƣớc biến từ thành điện-nguồn năng lƣợng
sạch và phổ biến nhất hiện nay.
4
Thomas Edison and Joseph Swan, Gần 40 đã trôi qua kể từ khi Thomas
Editon (ngƣời Mỹ) chế tạo ra máy phát điện một chiều (DC). Mọi ngƣời còn
biết đến nhiều phát minh của Edition nhƣ máy quay đĩa, máy điện báo. Năm
1878, Joseph Swan, nhà khoa học ngƣời Anh đã chế tạo mộtđèn điện sử dụng
sợi than trong chân không. 12 tháng sau, Edison cũng có một khám phá tƣơng
tự ở Mỹ.
Sau đó, Swan Edition cùng nhau thành lập một công ty để sản xuất
đèn điện đầu tiên. Edition đã sử dụng máy phát điện một chiều (DC) để thắp
sáng phòng thí nghiệm của ông sau đó dùng đèn điện để chiếu sáng thành
phố New York vào tháng 9 năm 1882. Tuy nhiên, các nhà khoa học khác
châu Âu và Mỹ nhận ra rằng DC có nhiều bất lợi.
George Westinghouse and Nikola Tesla, Westinghouse là nhà phát
minh và nhà bản công nghiệp nổi tiếng ngƣời Mỹ, ngƣời đã mua phát
triển động của Nikola Tesla để tạo ra dòng điện xoay chiều (AC). Công
việc của Westinghouse, Tesla nhiều ngƣời khác đã dần dần thuyết phục
hội Mỹ chấp nhận rằng tƣơng lai dành cho AC hơn là DC.
James Watt (sinh năm 1736) nhà phát minh động làm ngƣng hơi
ngƣời Xcotlen. Khi máy phát điện của Edison kết hợp với động hơi nƣớc
(steam engine) của Watt, nguồn điện quy mô lớn trở thành một nhiệm vụ thiết
thực. Những cải tiến về động hơi nƣớc của ông đã đƣợc cấp bằng sáng chế
hơn 15 năm, bắt đầu từ năm 1769 tên tuổi của ông đã