DANH MỤC TÀI LIỆU
Giới thiệu tổng quan về tổng đài SPC, tổng đài NEAX61-E và nghiên cứu Modul giao tiếp trung kế số DTIM
tæng ®µi neax61-e
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TỔNG ĐÀI
NEAX61-E
SVTH Hoàng Khắc Hà
§å ¸n tèt nghiÖp SV-hoµng kh¾c
1
tæng ®µi neax61-e
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 3
Phần 1 Giới thiệu tổng quan về tổng đài SPC 4
I Giới thiệu chung về tổng đài SPC 4
I.1 Nhiệm vụ của tổng đài điện tử số 5
I.2 Các dịch vụ dành cho thuê bao 5
II Sơ đồ khối tổng đài SPC 6
II.1 Giao tiếp thuê bao, giao tiếp trung kế 7
II.1.1 Giao tiếp thuê bao 7
II.1.2 Giao tiếp trung kế 9
II.2 Thiết bị chuyển mạch 11
II.2.1 Chuyển mạch T 11
II.2.2 Chuyển mạch S 14
II.2.3 Các loại chuyển mạch kết hợp 15
II.2.4 Các thông số đánh giá trường chuyển mạch 17
II.3 Phân hệ điều khiển, xử lý 18
II.3.1 Điều khiển trong tổng đài SPC 18
II.3.2 Cấu trúc hệ thống điều khiển 20
II.3.3 Xử lý gọi 23
II.3.4 Các phương pháp dự phòng cho hệ thống điều khiển 24
II.4 Thiết bị trao đổi người - máy 25
II.5 Báo hiệu trong mạng viễn thông 26
II.5.1 Khái niệm chung 26
II.5.2 Phân loại và chức năng các báo hiệu 26
III Kết luận 30
Phần II Giới thiệu tổng quan về tổng đài NEAX61-E 32
I Tổng quan về hệ thống 32
I.1 Khả năng và ứng dụng 33
I.2 Đặc điểm cấu trúc hệ thống 34
I.3 Các đặc trưng cơ bản 35
II Cấu trúc phần cứng hệ thống NEAX61-E 37
II.1 Phân hệ ứng dụng 39
II.1.1 Giao tiếp đường dây thuê bao ANALOG 40
II.1.2 Giao tiếp trung kế ANALOG 41
II.1.3 Giao tiếp trung kế số 41
II.1.4 Giao tiếp hệ thống tổng đài vệ tinh 41
II.1.5 Giao tiếp trung kế dịch vụ 41
II.1.6 Giao tiếp bàn điện thoại viên 42
II..2 Phân hệ chuyển mạch 42
II.3 Phân hệ xử lý 45
§å ¸n tèt nghiÖp SV-hoµng kh¾c
2
tæng ®µi neax61-e
II.4 Phân hệ vận hành và bảo dưỡng 48
III Cấu trúc phẩn mềm hệ thống NEAX61-E 51
III.1 Cấu trúc cơ bản phần mềm hệ thống NEAX61-E 51
III.2 Cấu trúc File hệ thống 51
III.2.1 Hệ điều hành OS ( Operation System ) 53
III.2.2 Hệ thống ứng dụng AS ( Application System ) 54
III.3 File số liệu tổng đài 55
III.4 File số liệu thuê bao 55
Phần III Modul giao tiếp trung kế số DTIM 56
Chương I Giới thiệu về giao tiếp trung kế số 56
I Giới thiệu về giao tiếp trung kế số 56
II Ghép kênh phân chia thời gian 56
II.1 Hệ thống 30 kênh 57
II.2 Hệ thống 24 kênh 59
III Đồng bộ 62
III.1 Đồng bộ số 63
III.2 Đồng bộ khung 63
III.3 Đồng bộ mạng viễn thông 64
Chương II Modul giao tiếp trung kế số 65
I Giới thiệu chung 65
II Chức năng 67
II.1 Chức năng của DTIC 67
II.2 Chức năng của DTI 67
II.3 Giao tiếp trung kế số 68
III Cấu hình phần cứng 69
III.1 Cấu hình hệ thống 69
III.1.1 Vị trí của DTIM trong hệ thống NEAX61-E 69
III.1.2 Cấu hình dự phòng 70
III.2 Cấu trúc MODUL 72
IV Nguyên tắc hoạt động của DTIM 73
IV.1 Khối chức năng DTIM 74
IV.1.1 Card điều khiển giao tiếp truyền dẫn số DTIC (0/1)74
IV.1.2 Giao tiếp truyền dẫn số DTI 76
IV.2 Hoạt động của DTIM 77
V Giao diện 78
Chương III Mạch giao tiếp truyền dẫn số 84
I Giới thiệu 84
II Chức năng của DTI 84
III Cấu hình phần cứng 84
IV Hoạt động của DTI 87
IV.1 Các khối chức năng 87
IV.2 Nguyên tắc hoạt động của DTI 89
V Bảo dưỡng 97
Kết luận 100
§å ¸n tèt nghiÖp SV-hoµng kh¾c
3
tæng ®µi neax61-e
Tài liệu tham khảo 101
LỜI NÓI ĐẦU
Với sự phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông quốc tế nói chung và Việt
nam nói riêng, cùng với sự phát triển của công nghệ như điện tử, tin học , quang
học... đã đẩy mạnh sự phát triển của của công nghệ thông tin . Sự phát triển của hệ
thống thông tin đã trở thành vấn đề bức thiết của tất cả các quốc gia trên thế giới ,
để hỗ trợ cho nền kinh tế được phát triển một cách thuận lợi.
Việt nam để đápng được nhu cầu thông tin trong nước Quốc tế cố
gắng theo kịp công nghệ thông tin tiên tiến, Ngành Bưu chính viễn thông cũng đang
chuẩn bị thiết bị đội ngũ cán bộ để vận hành các thiết bị viễn thông. Một trong
các thiết bị viễn thông đó tổng đài điện tử số, rất nhiều hãng sản xuất tổng đài
điện tử số như ALCATEL, NEC, BOSCH, LG...
Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em được ThầyVũ Văn Yêm giao cho
nghiên cứu tổng quan về tổng đài NEAX-61E do hãng NEC sản xuất, do đó trong
đồ án tốt nghiệp em xin trình bày các phần sau:
-Tổng quan về tổng đài điện tử SPC.
-Tổng quan về tổng đài NEAX-61E.
-Modul giao tiếp trung kế số.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Văn Yêm kỹ Nam Trân
đã giúp đỡ hướng dẫn chỉ bảo em trong quá trình hoàn thành báo cáo.
Với thời gian hạn, nên trong đồ án không tránh khỏi những thiếu sót nhất
định, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo cũng của các bạn
sinh viên.
Em xin chân thành cám ơn. /.
Hà nội tháng 5 năm 2000
Sinh Viên
Hoàng Khắc Hà
§å ¸n tèt nghiÖp SV-hoµng kh¾c
4
tæng ®µi neax61-e
PHẦN I
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỔNG ĐÀI SPC
I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG ĐÀI SPC
Tổng đài điện tử SPC (Store Program Controller ) tổng đài được điều
khiển theo chương trình ghi sẵn trong bộ nhớ chương trình điều khiển lưu trữ.
Người ta dùng bộ vi xử để điều khiển một lượng lớn công việc một cách nhanh
chóng bằng phần mềm xử đã được cài sẵn trong bộ nhớ chương trình. Phần dữ
liệu của tổng đài - như số liệu thuê bao, bảng phiên dịch, xử địa chỉ thuê bao,
thông tin định tuyến, tính cước - được ghi sẵn trong bộ nhớ số liệu. Nguyên lý
chuyển mạch như trên gọi chuyển mạch được điều khiển theo chương trình ghi
sẵn SPC.
Tổng đài SPC vận nh rất linh hoạt, dễ bổ sung sửa chữa. Do đó các
chương trình số liệu được ghi trong bộ nhớ thể thay đổi theo yêu cầu của
người quản mạng. Với tính ng như vậy, tổng đài SPC dễ ng điều hành hoạt
động nhanh thoản theo nhu cầu của thuê bao, cung cấp cho thuê bao nhiều dịch
vụ.
Trong tổng đài điện tử số công việc đo thử trạng thái làm việc của các thiết
bị bên trong cũng như các tham số đường dây thuê bao trung kế được tiến hành
tự động và thường kì. Các kết quả đo thử và phát hiện sự cố được in ra tức thời hoặc
hẹn giờ nên thuận lợi cho công việc bảo dưỡng định kỳ.
Thiết bị chuyển mạch của tổng đài SPC làm việc theo phương thức tiếp
thông từng phần. Điều này dẫn đến tồn tại các trường chuyển mạch được cấu tạo
theo phương thức tiếp thông nên hoàn toàn không gây ra tổn thất dẫn đến quá trình
khai thác cũng không tổn thất.
§å ¸n tèt nghiÖp SV-hoµng kh¾c
5
tæng ®µi neax61-e
Tổng đài điện tử số xử đơn giản với các sự cố chúng cấu trúc theo
các phiến mạch in liên kết kiểu cắm. Khi một phiến mạch in lỗi thì được tự
động phát hiện nhờ chương trình bảo dưỡng và chuẩn đoán.
I.1.NHIỆM VỤ CỦA TỔNG ĐÀI ĐIỆN TỬ SỐ
Báo hiệu : Trao đổi o hiệu với mạng bên ngoài, bao gồm mạng các
đường dây thuê bao và mạng các đường dây trung kế đấu nối với các tổng đài khác.
Xử báo hiệu điều khiển các thao c chuyển mạch : nhiệm vụ
nhận thông tin o hiệu từ mạng đường dây thuê bao các đường trung kế để xử
lý, phát ra các thông tin điều khiển để điều khiển thiết bchuyển mạch các thiết
bị phụ trợ khác để tạo tuyến kết nối, cấp các đường báo hiệu đến thuê bao.
Tính cước : Chức năng này tính cước cho phù hợp với từng loại cuộc gọi,
cự ly... sau khi cuộc gọi kết thúc.
I.2.CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO THUÊ BAO
Quay số tắt : các số của thuê bao được gọi tắt bằng 2 hay 3 số đặc biệt.
Ấn định cuộc gọi một ch tự động : Một cuộc gọi thể được thiết lập
giữa một bên chủ gọi và một bên bị gọi vào một thời gian định trước.
Hạn chế cuộc gọi.
Gọi vắng mặt : Bản tin đã được kích hoạt khi thuê bao bị gọi vắng mặt.
Hạn chế gọi đến : chỉ những thuê bao đặc biệt mới được gọi đến.
Chuyển thoại : Một cuộc gọi đến sẽ được chuyển tới một máy điện thoại
khác.
Tự động chuyển tới một số mới : Dùng khi thay đổi số điện thoại.
Chọn lựa số đại diện.
Nối số đại diện phụ : một cuộc gọi được tự động chuyển tới số tiếp theo
khi không có trả lời của số đại diện đã quay.
Báo có cuộc gọi đến khi đang bận (Báo trước cuộc gọi).
Gọi hội ghị : 3 hay nhiều máy có thể tham gia gọi cùng một lúc.
Giữ máy : Thuê bao thể gọi tới bên thứ 3 sau khi giữ máy với người
đang gọi.
§å ¸n tèt nghiÖp SV-hoµng kh¾c
6
thông tin tài liệu
Với sự phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông quốc tế nói chung và Việt nam nói riêng, cùng với sự phát triển của công nghệ như điện tử, tin học , quang học... đã đẩy mạnh sự phát triển của của công nghệ thông tin . Sự phát triển của hệ thống thông tin đã trở thành vấn đề bức thiết của tất cả các quốc gia trên thế giới , để hỗ trợ cho nền kinh tế được phát triển một cách thuận lợi. Ở Việt nam để đáp ứng được nhu cầu thông tin trong nước và Quốc tế và cố gắng theo kịp công nghệ thông tin tiên tiến, Ngành Bưu chính viễn thông cũng đang chuẩn bị thiết bị và đội ngũ cán bộ để vận hành các thiết bị viễn thông. Một trong các thiết bị viễn thông đó là tổng đài điện tử số, có rất nhiều hãng sản xuất tổng đài điện tử số như ALCATEL, NEC, BOSCH, LG...
Mở rộng để xem thêm
×