DANH MỤC TÀI LIỆU
Một số ứng dụng nén và giải nén tốt nhất trên Android
Tổng hợp các ứng dụng nén và giải nén tốt nhất trên
Android
Hai loại file nén thường gặp là zip và rar, nhưng đôi khi chúng ta còn gp phải các
định dạng như tar, tar.gz, ...
8. Easy Unrar, Unzip & Zip
Đầu tiên trong danh sách là Easy Unrar, Unzip & Zip. Đây ứng dụng cơ bản nhất và nó
có ththực hiện ba chức năng cơ bản nhất là xem file nén, giải nén file và nén file. Nếu
bạn thích những gì đơn giản thì đây là ứng dụng thích hợp cho bạn, dù giao diện nhìn
vẻ nghiệp dư. Một vài tính năng chỉ có ở bản trả tiền như mã hóa file nén, ... Ứng dụng
này cũng hỗ trợ hầu hết các loại file zip, rar, tar, ...
7. AndroZip