DANH MỤC TÀI LIỆU
Hướng dẫn chuyển màu màn hình máy tính sang trắng đen trên Win và macOS
Cách chuy n màu màn hình máy tính sang tr ng đen trên Winể ắ
và macOS
Các h đi u hành ph bi n đ u cho phép màn hình máy tính màu chuy n ệ ề ổ ế
sang đen tr ng b i đi u này s giúp chúng ta t p trung h n trong công vi c, ở ề ơ
nh t là khi ph i đ i m t v i kh i l ng công vi c l n. ố ượ
Bài vi t d i đây s h ng d n cách chuy n màu s c màn hình c a máy ế ướ ẽ ướ
tính sang đen tr ng v i Windows 10, Windows 7, macOS.ắ ớ
Đ i màu màn hình máy tính Windows 10 sang đen tr ng
Trong Windows 10, Microsoft đã tích h p s n b l c màu màn hình, dành ộ ọ
cho nh ng ng i mù màu. Trong tr ng h p này, ta có th s d ng tính ườ ườ ể ử
năng này đ bi n màn hình màu thành tr ng đen.ể ế
M Settings -> ch n Ease of Access -> kích vào Color & High contrast.
Trong m c Apply color filter, chuy n sang ch đ ế ộ On, sau đó
ch n Grayscale trong danh sách Choose a filter.
Tinh ch nh có hi u l c ngay l p t c, b n không c n kh i đ ng l i máy. ệ ự ậ ứ ở ộ
Chuy n màn hình máy tính màu thành đen tr ng trong Windows 7ể ắ
Do trong Windows 7 không có s n b l c màu nh Windows 10 nên đ ộ ọ ư
màn hình đen tr ng chúng ta s ph i gi m đ bão hòa màn hình (screen ẽ ả
saturation) xu ng 0.
Đ th c hi n đi u này, b n có th tùy ch nh trong ph n thi t l p cho card ế ậ
màn hình.
N u s d ngế ử ụ Intel Graphics, kích chu t ph i vào vùng tr ng ộ ả
trên desktop -> ch n Intel Graphics Settings -> kích vào Display ->