DANH MỤC TÀI LIỆU
Thoát hàng loạt Group trên Facebook một cách nhanh chóng
H ng d n thoát hàng lo t Group trên Facebook m t cách nhanh ướ ẫ
chóng
Hi n nay r t nhi u Group trên Facebook b n đã vào là do ng i khác ấ ề ườ
t đ ng m i, ch không ph i do b n ch đ ng vào. Đó là lý do mà sauự ộ ủ ộ
m t th i gian, b n s có m t trong r t nhi u Group rác. N u nh r i ế ư ờ
các Group này m t cách th công s r t t n th i gian, bài vi t d i ẽ ấ ế ướ
đây s h ng d n b n cách khác đ làm đi u này m t cách nhanh ẽ ướ
chóng.
B c 1:ướ Cài đ t ti n ích m r ng Toolkit For FB by PlugEx dành cho trình ở ộ
duy t Chrome link bên d iệ ở ướ
- Toolkit For FB by PlugEx
B c 2:ướ Gi hãy vào Facebook c a b n và ch n vào bi u t ng c a ti n ể ượ
ích góc trên bên ph i màn hình > B ng công c c a ti n ích hi n ra, hãy ụ ủ
tìm m c Removal tools và ch n “LEAVE MULTIPLE / ALL FACEBOOK ụ ọ
GROUP”.
B c 3:ướ T t c các Group mà b n đã vào s xu t hi n, hãy ch n vào ấ ả
nh ng Group mu n thoát và ch n “START LEAVING GROUP ố ọ
FACEBOOK” đ thoát các Group này m t cách nhanh chóng. Th i gian ộ ờ
hoàn thành nhanh hay ch m ph thu c vào s l ng Group b n đã ch n đ ố ượ
thoát.
N u mu n thoát h t t t c hãy ch n “SELECT ALL GROUPS” và ch n ế ế ấ
“START LEAVING GROUP FACEBOOK”.
B c 4:ướ Đ i m t lát b n s th y thông báo “Un-joining groups ẽ ấ
completed”, nghĩa là b n đã thoát h t các Group thành công.ạ ế
Cách này r t nhanh chóng đ b n thoát h t các Group rác, tránh b g i ể ạ ế ị ử
thông báo làm phi n. Chúc b n áp d ng thành công th thu t và đ ng quên ủ ậ
chia s v i b n bè c a mình cùng áp d ng nhé!ẻ ớ
thông tin tài liệu
Hiện nay rất nhiều Group trên Facebook bạn đã vào là do người khác tự động mời, chứ không phải do bạn chủ động vào. Đó là lý do mà sau một thời gian, bạn sẽ có mặt trong rất nhiều Group rác. Nếu như rời các Group này một cách thủ công sẽ rất tốn thời gian, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách khác để làm điều này một cách nhanh chóng.
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan