DANH MỤC TÀI LIỆU
Luận văn: Nhà máy nước Thủ Đức và quy trình vận hành hệ thống xử lý nước cấp
Luận văn
Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TĂNG CƯỜNG XỬ
LÝ NƯỚC Ở NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC
1
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
I.1. Đặt vấn đề
Nước là nguyên liệu sản xuất không thể thay thế và là nguồn sống rất đặc biệt.
Ngày nay, cùng với sự phát triển về kinh tế, hội, nhu cầu về nước cho sinh
họat, công nghiệp tăng nhanh cả về sản lượng lẫn chất lượng. thế con người phải
biết xử lý các nguồn nước cấp để phục vụ cho mình.
Trong kỹ thuật xử nước cấp, tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước yêu cầu
về chất lượng nước cấp mà người ta quyết định quá trình xử lý đểđược chất lượng
nước cấp đảm bảo các chỉ tiêu ổn định chất lượng nước cấp cho các nhu cầu sử
dụng.
Thành phố Hồ Chí Minhmột trung tâm thương mại lớn, mật độ dân cư đông
nhấtớc thì vấn đề cung cấp nước sạch liên tục cũng mối quan tâm hàng đầu.
Điều đó đòi hỏi phải một công nghệ xử nước với quy lớn, đảm bảo chất
lượng và ổn định.
Nhà máy nước Thủ Đức đã đáp ứng nhu cầu đó với công suất xử ổn định
750.000m3/ngày đêm, chất lượng đầu ra đạt tiêu chuẩn. Công nghệ xử nước mặt
của Nhà máy còn được xem là tiêu biểu và hòan chỉnh nhất ở nước ta hiện nay.
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC TRONG
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP
II.1. Giai đoạn kết tủa
Giai đoạn này được thực hiện khi nguồn nước quá đục (nước sông nhiều chất
lửng) để tăng hiệu quả lắng, giảm khối tích của các công trình làm sạch, tuy nhiên
nó tốn nhiều chi phí quản lý (phèn)
Khi cho phèn vào nước thì phản ứng xảy ra như sau:
Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3) 3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 6CO2
2
Các loại phèn thường dùng là phèn nhôm Al2(SO4)3 và phèn sắt FeSO3, FeCl3.
II.2. Giai đoạn lắng
Thực hiện trong các bể lắng, giữ lại phần lớn (gần 60%) các hạt cặn lửng trong
nước. Bể lắng hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:
Nước chảy từ từ qua bể lắng, dưới tác dụng của trọng lực bản thân, các bông cặn
trong quá trình di chuyển tới cuối bể sẽ rơi dần xuống đáy bể. Thực nghiệm cho thấy
rằng việc lắng cặn chậm dần so với thời gian, lúc đầu cặn lắng nhanh hơn, các hạt cặn
rơi trước đến một lúc nào đó (1- 1,5giờ) có thể coi như cặn lắng không rơi nữa.
II.3. Giai đoạn lọc
Là giai đoạn kết thúc của quá trình làm trong nướcđược thực hiện trong các bể
lọc. Các bể lọc nhiệm vụ giữ lại các hạt cặn nhỏ một số vi khuẩn coà lại sau
giai đoạn lắng. Việc lọc nước được thực hiện bằng cách cho nước chảy qua một lớp
vật liệu lọc thường cát thạch anh cỡ hạt 0,5- 1mm hoặc than Antraxit kích
thước tương tự. Chiều dày lớp vật liệu lọc khỏang 0,7- 1,2m. Ngòai ra để gicho cát
không chui vào ống thu, trong bể lọc còn đặt các vật liệu đổ cát như cuội, sỏi, đá
dăm,… có độ lớn tăng dần theo chiều nước chảy khi lọc nước.
Khử trùng nước
Sau khi qua bể lắng, bể lọc, phần lớn vi trùng trong nước (khỏang 90%) bị giữ lại
tiêu diệt. Tuy nhiên để đảm bảo hòan tòan vệ sinh người ta tiếp tục khử trùng cho
đến khi đạt tới giới hạn cho phép (< 20 con E.Coli/1lít nước).
Phương pháp khử trùng thường dùng nhất clorua hóa, tức cho Clo hơi hoặc
Clorua vôi (25- 30%) vào nước dưới dạng dung dịch để khử trùng. Khi cho Clorua
vôi (CaCl2) vào nước, phản ứng diễn ra như sau:
2CaCl2 Ca(OCl)2 + CaCl2 (tự phân hủy)
Ca(OCl)2 + CO2 + H2O CaCO3 + 2HOCl (CO2 có sẳn trong nước)
3