DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn khấn trong tang lễ - Khấn Lễ Hồi Linh
Văn kh n L H i Linh - Văn kh n trong tang l ễ ồ
Văn kh n trong tang l : L H i Linh ễ ồ là l r c nh ho c linh v t m v . L ch ngày ướ ị ừ
T T h ng d n cách cúng l H i Linh đúng chu n theo Văn kh n c truy n. ướ ễ ồ
1. Ý nghĩa L H i Linhễ ồ
Văn kh n l H i Linh (L r c nh ho c linh v t m v ) ướ ị ừ
2. Văn kh n L H i Linh ễ ồ
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ư ườ ươ
- Con l y Đ c Đ ng c nh Thành hoàng ch v Đ i v ng ươ ư ị ươ
- Con kính l y ngài Đông trù T m nh Táo ph Th n quân ư ệ
- Con kính l y ch gia tiên Cao T ng T kH o, Cao T ng T t h ……… ư ổ ỷ
Hôm nay là ngày……tháng…….năm……
Con trai tr ng (ho c cháu đích tôn) là. ............ưở ặ
Vâng theo l nh c a m u thân (ho c ph thân) và các chú bác, cùng v i anh r , ch gái và các ể ị
em trai gái dâu r , con cháu n i ngo i kính l y. ộ ạ
Nay nhân ngày L H i linh theo nghi l c truy n, ễ ổ
Kính dâng l m n bi u l lòng thành.ễ ọ ể ộ
Tr c linh v c a: Hi n………. chân linhướ ị ủ
Xinh kính c n trình th a r ng: ư ằ
Than ôi! Xót nghĩ ph thân (ho c m u thân) ặ ẫ
Thân thi táng t t, h n phách đã yên.ấ ồ
Xa n i tr n gi i, v ch n c u nguyên.ơ ầ
Nay h i linh, ph ng nghênh th n ch , r c v linh đi n ủ ướ
Đ con cháu s m hôm ph ng s ụ ự
T i h n kỳ làm l cáo thiên.ớ ạ
Cha (ho c m ) h i có thiêng! ẹ ỡ
T nay phách đ nh h n yên! ị ồ
Chúng con l b c tâm thành, cúi xin đ c phù h đ trì.ễ ạ ượ ộ ộ
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
thông tin tài liệu
Văn khấn trong tang lễ - Khấn Lễ Hồi Linh 1. Ý nghĩa Lễ Hồi Linh Văn khấn lễ Hồi Linh (Lễ rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về) 2. Văn khấn Lễ Hồi Linh Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. - Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương - Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân - Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ kHảo, Cao Tằng Tổ tỷ họ………
Mở rộng để xem thêm
×