DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn khấn trong tang lễ - Khấn Lễ Thành Phần
Văn kh n L Thành Ph n (Văn kh n trong tang l )ấ ễ
Văn kh n trong tang l : L Thành Ph n là l khi đ p xong m . L ch ngày T T h ng ộ ị ướ
d n cách cúng kh n l Thành Ph n đúng chu n theo phong t c t p quán Vi t Nam. ụ ậ
1. Ý nghĩa l Thành Ph n
Văn kh n l Thành Ph n (L khi đ p xong m )ấ ễ
2. Văn kh n l Thành Ph n :
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ư ườ ươ
- Con l y Đ c Đ ng c nh Thành hoàng ch v Đ i v ng ươ ư ị ươ
- Con kính l y ngài Đông trù T m nh Táo ph Th n quân ư ệ
Con kính l y ch gia tiên Cao T ng T kh o, Cao T ng T t h ……… ư ổ ỷ
Hôm nay là ngày….. tháng..…năm……..
Con trai tr ng (ho c cháu đích tôn) là. ........................ưở ặ
Vâng theo l nh c a m u thân (ho c ph thân) và các chú bác, cùng v i anh r , ch gái và các ể ị
em trai gái dâu r , con cháu n i ngo i kính l y. ộ ạ
Nay nhân ngày L Thành Ph c theo nghi l c truy n, ễ ổ
Kính dâng l m n bi u l lòng thànhễ ọ ể ộ
Tr c linh v c a: Hi n....................... chân linhướ ị ủ
Xin kính c n trình th a r ng: ư ằ
Than ôi!
Mây núi H m t m , m m t (núi H n u khóc cha ho c núi Dĩ n u khóc m ) ỗ ế ế
Ch vô th ng ngán nh cu c phù sinh; ườ ẽ ộ
C n b dâu thay đ i, đ i thayơ ể
C huy n di u, ghê thay vòng t o hóaơ ề ệ
Ôi! Th ng ôi!ươ
Ng i th y, mà sao ph n th y, b ng đâu s tr i xui khi n, cõi âm d ng, đôi ng đã xa ườ ế ấ ế ấ ế ươ
v i;
V n đ n đây, hay là m nh đ n đây, th m đã n m đ t vun vùi, đ ng t hi u, trăm năm không ế ế ườ ừ ế
g p gặ ỡ
M t trông th y, đào sâu l p kín, t i n i lòng, chín khúc ng n ngang; ủ ỗ
Tai v ng nghe, tr ng gi c, chiêng h i, đ y n c m t hai hàng lã chã ồ ầ ướ
Nay đã phân kim l p h ng, c y đ c th a yên;ậ ướ ầ ượ
G i r ng bát n c nén h ng, kính tr n bái tọ ằ ướ ươ
H i i! Xin h ng!ỡ ơ ưở
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
(Ngh m t lát đ c ti p hai câu sau)ỉ ộ ế
Xu t ch kính dâng ba chén r u, xem nh còn s ng cao đ ng; ượ ư ố ở ườ
Thành Ph n xin đ t m t tu n h ng, kính r c h i linh v b o t a. ố ộ ầ ươ ướ
thông tin tài liệu
Văn khấn trong tang lễ - Khấn Lễ Thành Phần 1. Ý nghĩa lễ Thành Phần Văn khấn lễ Thành Phần (Lễ khi đắp xong mộ) 2. Văn khấn lễ Thành Phần: Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. - Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương - Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
Mở rộng để xem thêm
×