DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn bản đề nghị , báo cáo
LUYỆN TẬP LÀM BĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS :
_ Thông qua thực hành, biết ứng dụng văn bản báo cáovà đề nghị vào tình huống
cụ thể, nắm được cách thức làm hai loại văn bản này.
_ Thông qua các bài tập trong SGK để rút ra lỗi thường mắc, phương hướng và
cách sửa chữa các lỗi thường mắc phải khi viết hai loại văn bản trên.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng
_ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp.
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
2.1. Văn bản báo cáo dùng để làm gì?
2.2 Khi viết văn bản báo cáo cần chú ý những mục nào?
3. Giới thiệu bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Mục đích viết văn bản đề nghị
báo cáo có gì khác?
Nội dung văn bản báo cáo đề
nghị có gì khác nhau?
Hình thức trình bày của văn bản
đề nghị văn bản báo cáo
giống và khác nhau?
Cần tránh những sai sót nào khi
viết hai văn bản này?
I.Ôn lại thuyết về văn bản báo cáo đề
nghị.
1.Sự khác nhau về mục đích viết văn bản đề
nghị và báo cáo
_ Văn bản đề nghị viết ra để gửi lân các
nhân hay tập thể (tổ chức) thẩm quyền nhằm
đề nghị giải quyết một yêu cầu, nguyện vọng
nào đó.
_ Văn bản báo cáo viết ra nhằm để trình bày
tổng hợp về tình hình s việc kết quả đạt
được của một nhân hay một tập thể nhằm
giúp cho cấp trên hoặc các quan liên quan
nắm được tình hình sự việc.
2. Nội dung văn bản báo cáo đề nghị
khác nhau ở chổ :
_ Văn bản đề nghị nội dung chủ yếu
trình bày yêu cầu nguyện vọng của người viết
xin được giải quyết vấn đề gì.
_ Văn bản báo cáo nội dung chủ yếu trình
bày tổng hợp tình hình, kết quả đầy đủ số
liệu.
3. So sánh hình thức trình bày của văn bản
đề nghị và văn bản báo cáo.
_ Giống: hình thức trình bày phải trang trọng
sáng rõ, theo một số mục qui định.
_ Khác:tên văn bản.
4. Cần tránh những sai sót sau :
_ Trình bày thiếu trang trọng rõ ràng.
Nêu tình huống thường gặp khi
viết văn bản đề nghị văn bản
báo cáo?
Chỉ ra những chổ sai BT3?
_ Thiếu mục hoặc không đảm bảo đầy đủ các
mục.
_ Nội dung chung chung.
2 loại văn bản điều cần chú ý các
mục:người gửi, người nhận, nội dung
văn bản.
Văn bản đề nghị cần nêu vấn đề xin
giải quyết.
Văn bản báo cáo cần trình bày tình
hình và kết quả đạt được.
II.Luyện tập.
1/ Các tình huống
a. Viết văn bản đề nghị ban giám hiệu nhà
trường cho sửa chữa cánh cửa phòng
học.
b. Viết văn bản báo cáo về tụần lễ hoạt
động chào mừng ngày 8/3 của lớp em.
2/ HS về nhà làm.
3/ Những trường hợp sai
a. Không phù hợp với tình huống. Viết đơn
trình bày hoàn cảnh gia đình đề đạt
nguyện vọng.
b. Không phù hợp với tình huống. Viết văn
bản tình hình kết quả của lớp trong
việc giúp đỡ các gia đình thương binh,
liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng
c. Không phù hợp với tình huống. Phải viết
văn bản đề nghị nhà trường biểu dương
khen thưởng bạn H.
4.Củng cố
4.1.Mục đích viết văn bản đề nghị và báo cáo có gì khác?
4.2 Nội dung văn bản báo cáo và đề nghị có gì khác nhau?
4.3 Hình thức trình bày của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo có gì giống và khác
nhau?
4.4 Cần tránh những sai sót nào khi viết hai văn bản này?
5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Ôn tập làm văn” SGK trang
thông tin tài liệu
Văn bản đề nghị , báo cáo 2. Nội dung văn bản báo cáo và đề nghị có gì khác nhau ở chổ: _ Văn bản đề nghị có nội dung chủ yếu là trình bày yêu cầu nguyện vọng của người viết xin được giải quyết vấn đề gì. _ Văn bản báo cáo nội dung chủ yếu là trình bày tổng hợp tình hình, kết quả có đầy đủ số liệu. 3. So sánh hình thức trình bày của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo. _ Giống: hình thức trình bày phải trang trọng sáng rõ, theo một số mục qui định. _ Khác:tên văn bản. 4. Cần tránh những sai sót sau: _ Trình bày thiếu trang trọng rõ ràng. _ Thiếu mục hoặc không đảm bảo đầy đủ các mục.
Mở rộng để xem thêm
×