DANH MỤC TÀI LIỆU
Kỹ năng giới thiệu
Sưu tm trên Internet Nguyn Văn Tiếng
6 k năng gii thiu để biến người nghe thành khách hàng
Nếu mun giành được tình cm ca người nghe và biến h thành khách
hàng ca mình, bn phi biết tht ra “nhng li có cánh” để thu hút s
chú ý ca h. Công vic này không d dàng chút nào, bi nó đòi hi
bn mt s k năng và kiến thc nht định.
Trình bày và gii thiu là cách thc để bn truyn đạt thông tin ti
người nghe. Trong hot động tiếp th và bán hàng, vic này đóng vai trò
rt quan trng. Lúc đầu, mi người ghé qua công ty bn ch để “xem
cho biết” các sn phm/dch v mà bn đang cung cp, nhưng ri trước
sc thuyết phc ca nhng li gii thiu, h quyết định mua hàng ngay.
Tht tuyt! Chc bn cũng mun mình có được nhng k năng như vy
phi không? Mi bn tham kho 6 li khuyên dưới đây để điu chnh
các k năng trình bày, gii thiu ca mình:
1. Phù hp vi nhu cu ca người nghe
Cách nhanh nht để khiến người nghe b đi là bn ch toàn nói v
nhng điu mà bn thân bn mun nghe. Đúng là như vy đấy! Và nếu
bn mun thu hút các khách hàng tim năng, bn phi biết nói ra nhng
điu mà h mun nghe. Các chuyên gia tiếp th cho rng phn ln mi người đều thuc mt trong
bn nhóm sau:
- Lãnh đạo: Đó là nhng người luôn bn rn, vì thế h mun bn bt đầu và kết thúc đúng gi,
đồng thi h ch quan tâm đến nhng vn đề chính yếu.
- Cm tính. Đó là nhng người thiên v tình cm, H b thuyết phc bi nhng cm giác ch không
phi nhng lý l logic.
- Hoà đồng. Đó là nhng người thích giao tiếp. Tht khó để gi h ngi yên mt ch.
- Lý trí. Đó là nhng người thích tranh lun và có đầu óc thc tế.
Vy bn cn phi xác định nhng người đang nghe bn nói thuc nhóm nào để t đó đưa ra nhng
li gii thiu phù hp. Trong trường hp người nghe thuc nhiu nhóm khác nhau, hãy tìm xem ai
là người có nh hưởng quyết định để tp trung tác động vào h.
2. Làm mê hoc người nghe
Mt s người có năng khiếu bm sinh trong vic thuyết phc người khác. H có th mê hoc chúng
ta bng động tác, c ch hoc li nói. Tuy nhiên, bn cũng có th rèn luyn được nhng k năng
này. Mun vy, trước tiên bn hãy to cho mình:
- V b ngoài lch s, vì điu đó th hin rng bn đang tôn trng người nghe.
- Luôn vui v, mm mng, hòa nhã.
- Chiu theo ý mun ca người nghe. Lưu ý, “Đừng đánh giá quá thp hoc quá cao trí thông minh
cũng như hc thc ca h”. (C.P.Scott)
- Tìm hiu đủ thông tin v nhng người đang nghe bn nói nhm trình bày, gii thiu phù hp vi
yêu cu ca h.
- Nhng li đề cao lch s: “Như mt chuyên gia nhiu kinh nghim, chc anh/ch biết rng...”
- T ra sn lòng giúp đỡ h.
Sưu tm trên Internet Nguyn Văn Tiếng
3. Tranh th s chú ý ca người nghe
Bn hãy hình dung người nghe ca mình có th có nhng thái độ khác nhau như thích thú, trung lp
và h hng. Người nghe phn ng ra sao s ph thuc vào vic bn tranh th được s chú ý ca h
ti mc độ nào.
Nguyên tc AIDA là mt công c đắc lc giúp bn đạt được mc đích này. Hãy làm sao cho bài
gii thiu ca bn hi đủ các yếu t sau:
- A: Attention (Chú ý) - to ra s chú ý,
- I: Interest (Quan tâm) - to ra s quan tâm,
- D: Desire (Ham mun) – to ra s ham mun,
- A: Action (Hành động)– dn đến hành động mua hàng.
Để đảm bo rng không thính gi nào “b ngoài tai” nhng điu bn nói, thnh thong hãy dng li
và hi: “Liu nhng điu tôi nói có hu ích vi các bn không?”.
4. Níu gi s quan tâm chú ý ca người nghe trong sut thi gian nói chuyn
Làm cho mi người quan tâm đến điu mình nói đã khó và để gi được s quan tâm đó trong sut
bài nói chuyn còn khó hơn nhiu.
Vì thế, bn phi n lc chiến đấu để chng li s bun t bng li nói chuyn hài hước, song có
chng mc, và luôn c gng nhn thc được nhng vn đề người nghe quan tâm để đáp ng mong
mun ca h.
5. Dn dt người nghe
Hãy theo sát người nghe để dn dt h vào bài gii thiu ca mình, hãy lôi kéo h bng cách liên
tc đưa ra các câu hi và lng nghe ý kiến phn hi. Đừng t biến mình thành “nhà hùng bin” ch
biết “thao thao bt tuyt”, mà phi tuân th các quy tc sau:
- Đi đến gn v trí ca người nghe. Minh ha cho bài trình bày ca mình bng nhng ch đề quen
thuc vi h, gim thiu nhng ch đề mi m, không phù hp.
- Đề phòng và kp thi nhn ra nhng du hiu th hin rng bn không còn thu hút được s chú ý
na, chng hn như người nghe thì thm chuyn riêng, t ra bn chn hay ngáp ng.
- S dng t “chúng ta” hơn là t “bn” (“Chúng ta có 5 phút để ... Chúng ta hãy bt đầu vi ...”).
- Tìm kiếm đim chung gia bn và người nghe (“Cũng như bn, tôi đã đi du lch rt nhiu, vì vy
tôi hiu được...).
- Luôn lng nghe nhng gì h nói, k c trước khi bn bt đầu, trong sut thi gian và sau khi bn
trình bày gii thiu. Người biết cách trình bày s không ch truyn đạt đầy đủ thông tin cn thiết ti
người nghe, mà còn biết lng nghe nhng ý kiến phn hi. Bng vic lng nghe, bn s biết được
thính gi ca mình có hiu được nhng thông tin mà minh đang nói hay không; nhng thông tin đó
có quan trng và cn thiết vi h hay không.
6. Hãy t tin
Và cui cùng điu quan trng nht là bn phi t tin. Nếu bn mt bình tĩnh, người nghe s có cm
giác rng, chính bn cũng không tin vào nhng gì mình đang nói. Vy thì chng có lý do gì để h
phi nghe theo bn. Hãy trình bày vi ging nói lc quan, tin cy. Điu này hàm cha thông đip:
“Tôi có li và bn cũng vy. Chúng ta giúp đỡ nhau để cùng chiến thng”. Nhng người t tin luôn
chun b mi vic k lưỡng, nhưng không quá nhiu để đến ni đánh mt s t nhiên ca chính
mình. H luôn biết t phê bình, và quan tâm đến n tượng h đang to ra, bi vì h thy bn thân h
hoàn toàn có năng lc, được chp nhn, và nhng gì mình nói được người khác yêu thích.
Nếu bn tiếp thu và thc hành tt 6 k năng trên, bn có th “sai khiến” bt k người nghe nào làm
nhng điu mà bn mong mun. Bn làm th xem, và s thy kết qu s vô cùng k diu!
thông tin tài liệu
Cách nhanh nhất khiến người nghe bỏ đi là bạn chỉ toàn nói về những điều bản thân muốn nghe. Và nếu bạn muốn thu hút các khách hàng tiềm năng, bạn phải biết nói ra những điều mà họ muốn nghe như vậy bạn mới có cơ hội hiểu họ và dễ dàng trao đổi với họ.
Mở rộng để xem thêm