DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn cúng Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới) cổ truyền
Văn cúng Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới)
Theo phong tục dân gian Tết Hạ Nguyên được tiến hành vào ngày Rằm tháng 10 Âm lịch
hàng năm. Theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa, những ngày này Thiên Đình cử thần Tam
Thanh xuống trần gian để xem xét việc tốt xấu về tâu với Ngọc Hoàng.
Do vậy, mọi nhà phải tiến hành làm lễ để thần Tam Thanh ban phúc lành, tránh tai họa và cũng
là dịp “tiến tân” cơm gạo mới cúng tổ tiên.
Nhân Tết Hạ Nguyên mọi người đều mua quà gạo nếp mới cùng những đặc sản lúc giao
mùa Thu Đông biếu ông, bà, cha mẹ những bậc được tôn kính để tỏ lòng hiếu thuận, biết
ơn bề trên.
Sắm lễ
Theo phong tục từ cổ xưa, ngày tết Cơm Mới (tết Hạ Nguyên) nhà nhà đều nấu xôi gạo mới,
sắm sửa hương hoa, đèn nến cùng mâm lễ mặn thơm ngon tinh khiết để cúng tổ tiên.
Văn khấn tổ tiên (Ngày Tết Cơm mới)
– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng
chư vị Tôn thần.
Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh,Di, Tỷ Muội họ
nội họ ngoại.
Tín chủ (chúng) con là:......................................................Tuổi................................................
Ngụ tại:.......................................................................................................................................
Hôm nay ngày Rằm tháng Mười ngày Tết Cơm Mới, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả
cau lá trầu, hương hoa trà quả, nấu cơm gạo mới, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Trộm nghĩ rằng:
Cây cao bóng mát
Quả tốt hương bay
Công tài bồi xưa những ai gây
Của quí hoá nay con cháu hưởng
Ơn Trời Đất Phật Tiên, Chư vị Tôn thần
Sau nhờ ơn Tổ tiên gây dựng, kể công tân khổ biết là bao
Đến nay con cháu dồi dào, hưởng miếng trân cam
Nay nhân mùa gặt hái
Gánh nếp tẻ đầu mùa
Nghĩ đến ơn xưa
Cày bừa vun xới
Sửa nồi cơm mới
Kính cẩn dâng lên
Thường tiên nếm trước
Mong nhờ Tổ phước
Hoà cốc phong đăng
Thóc lúa thêm tăng
Hoa màu tươi mới
Làm ăn tiến tới
Con cháu được nhờ
Lễ tuy đơn sơ
Tỏ lòng thành kính
Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh
Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các Ngài giáng
lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại
họ……………., cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về chứng giám tâm thành thụ
hưởng lễ vật.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
thông tin tài liệu
Văn cúng Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới) cổ truyền
Mở rộng để xem thêm
×