DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn cúng khi cưới gả
Văn cúng khi cưới gả
Các cụ ta xưa có câu ”Trai khôn dựng vợ, Gái lớn gả chồng”, từ cổ chí kim HÔN NHÂN
bao giờ cũng được xem việc quan trọng của cả một đời người. Khi hai gia đình nhà trai,
nhà gái quyết định tác hợp cho hai trẻ nên vợ nên chồng tiến hành các thủ tục: lễ chạm ngõ,
lễ ăn hỏi, lễ cưới vào các ngày tiến hành các lễ trên thì gia đình bên nhà trai và nhà gái đều phải
làm lễ yết cáo Gia Thần, Gia Tiên.
Sắm lễ
Ngày lễ Chạm Ngõ: Gia đình nhà trai làm mâm lễ mặn xôi, gà cúng Gia Thần, Gia Tiên để
trình báo việc hệ trọng của chàng trai. Lễ Chạm Ngõ nhà trai mang sang nhà gái gồm: Một
cơi trầu (12 mớ trầu), cau bổ hoặc để cả buồng, mứt sen, trà, rượu, thuốc lá, một thiếp
vàng. Cha dâu tương lai mang lễ này đặt lên bàn thờ Gia Thần Gia Tiên để cúng trình
báo về việc hệ trọng của con gái.
Lễ ăn hỏi: Nhà gái nhận lễ ăn hỏi của nhà trai gồm: Trầu, cau, trà, rượu, thuốc lá, bánh
cốm, bánh phu thê (su xê) theo yêu cầu của mình rồi đặt lên bàn thờ cúng Gia Thần, Gia
Tiên. Sau lễ ăn hỏi nhà gái đem chia lễ ăn hỏi cho họ hàng, bạn bè, người thân, quan…
Khi chia lễ ăn hỏi người chia lễ đưa thiệp mời dự đám cưới có ngày giờ đã chọn.
Lễ cưới được tổ chức vào ngày lành tháng tốt do hai bên gia đình chọn.
Khi gia đìnhhỷ sự: trai lấy vợ, gái gả chồng, nhà trai nhà gái đều phải làm lễ yết cáo Gia
Thần, Gia Tiên sau khi dâng lễ, thắp hương thì khấn:
Văn khấn yết cáo Gia Thần, Gia tiên
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng
chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy tiên họ........................ chư vị Hương linh.
Tín chủ (chúng) con là:................................................................................................................
Ngụ tại:.........................................................................................................................................
Hôm nay là ngày.................. tháng.........................năm ..............................................................
Tín chủ con có con trai (con gái) kết duyên cùng........................................................................
Con của ông bà.............................................................................................................................
Ngụ tại:.........................................................................................................................................
Nay thủ tục hôn lễ đã thành. Xin kính dâng lễ vật, gọi theo phong tục nghi lễ thành hôn
hợp cẩn, trước linh toạ Ngũ tự Gia thần chư vị Tôn linh, truớc linh bài liệt vị gia tiên chư chân
linh xin kính cẩn khấn cầu:
Phúc tổ đi lai,
Sinh trai có vợ (nếu là nhà trai),
Sinh gái có chồng (nếu là nhà gái)
Lễ mọn kính dâng,
Duyên lành gặp gỡ,
Giai lão trăm năm,
Vững bền hai họ,
Nghi thất nghi gia,
Có con có của.
Cầm sắt giao hoà,
Trông nhờ phúc Tổ.
Chúng con lễ bạc tâm thành, xin được phù hộ độ trì.
thông tin tài liệu
Văn cúng khi cưới gả  Lễ ăn hỏi: Nhà gái nhận lễ ăn hỏi của nhà trai gồm: Trầu, cau, trà, rượu, thuốc lá, bánh cốm, bánh phu thê (su xê) theo yêu cầu của mình rồi đặt lên bàn thờ cúng Gia Thần, Gia Tiên. Sau lễ ăn hỏi nhà gái đem chia lễ ăn hỏi cho họ hàng, bạn bè, người thân, cơ quan… Khi chia lễ ăn hỏi người chia lễ đưa thiệp mời dự đám cưới có ngày giờ đã chọn.
Mở rộng để xem thêm
×