DANH MỤC TÀI LIỆU
Tin học Thêm hoặc bớt cột
BÀI THỰC HÀNH 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hiểu rõ sự thay đổi địa chỉ ô tính trong công thức khi chèn thêm hoặc xóa cột.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng.
- Thực hiện được thao tác chèn thêm, xóa hàng, cột.
- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu, công thức.
3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức vươn lên, tích học tập, tự giác rèn luyện, tự giác.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:……………………………………………………………………………
7A2:……………………………………………………………………………
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Thực hiện các bước sao chép và di chuyển dữ liệu, sao chép công thức?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (18’) Củng cố lý thuyết bài tập 1. Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1.
+ GV: Củng cố thuyết trước khi
vào thực hiện bài tập 1.
+ GV: Yêu cầu HS chèn thêm cột
trống vào trước cột D (vật lý)
+ GV: Quan sát quá trình thực hiện
của các em HS.
+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng
thực hiện thao tác trên.
+ GV: Cho các bạn khác quan sát
nhận xét các bước thực hiện của
bạn mình.
+ GV: Củng cố các thao tác cho các
em thực hiện còn yếu.
+ GV: Yêu cầu HS chèn thêm các
hàng trống thực hiện các thao
tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao
hàng để trang tính tương tự như
trên hình 48a.
+ GV: Củng cố các thao tác cho các
em thực hiện còn yếu.
+ GV: Trong các ô của cột G
(Điểm trung bình) công thức
tính điểm trung bình của HS. Hãy
kiểm tra công thức trong các ô đó
+ HS: Thực hiện ôn tập nội
thuyết theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Chọn cột vật (cột D) vào
Insert Column.
+ HS: Thực hiện theo s hướng
dẫn của GV đưa ra.
+ HS: Một HS lên bảng thực hiện
thao tác chèn thêm cột.
+ HS: Chú ý quan sát nhận xét các
bước thực hiện của bạn mình, bổ
xung nếu thiếu sót.
+ HS: Các HS tự rèn luyện các
thao tác còn chưa tốt.
+ HS: Chọn hàng 1 Insert Row.
- Chọn hàng 3 Insert Row.
- Điều chỉnh lại cột và hàng.
+ HS: Thực hiện theo hướng dẫn
của GV đưa ra.
+ HS: Các HS tự rèn luyện các
thao tác còn chưa tốt.
+ HS: Sau khi thêm một cột, công
thức trong các ô của cột G đã thay
đổi nhưng kết quả vẫn như cũ.
Công thức cũ ở ô G5 là:
1. Bài tập 1 : Củng c
thuyết bài tập 1.
Điều chỉnh độ rộng, độ
cao của hàng. Chèn thêm
hàng cột, sao chép
di chuyển dữ liệu
để biết sau khi chèn thêm một cột,
công thức còn đúng không?
Điều chỉnh lại công thức cho đúng.
+ GV: Yêu cầu một số HS nhận xét
nội dung trên.
+ GV: Cho HS thực hiện các thao
tác đã nêu.
+ GV: Quan sát các thao tác của
các em thực hiện.
=average(C5,D5,E5,F5)
Công thức mới ô H5 sau khi đã
chèn thêm một cột (ví dụ chèn
thêm 1 cột trước cột D) là:
=average(C5,E5,F5,G5).
Kết quả điểm trung bình sau khi
chèn thêm một cột vẫn như cũ.
- Chọn cột vừa chèn thêm vào
Edit Delete.
Hoạt động 2: (17’) Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức.
+ GV: Đưa ra các yêu cầu thực
hiện cho HS.
+ GV: Di chuyển dữ liệu trong cột
D tạm thời sang một cột khác
xoá cột D. Sử dụng hàm thích hợp
để tính điểm trung bình ba môn học
của bạn đầu tiên trong ô F5 sao
chép công thức để tính điểm trung
bình của các bạn còn lại.
+ GV: Chèn thêm cột mới vào ngay
cột C (Toán) sao chép dữ liệu từ
cột lưu tạm thời vào cột mới đuợc
chèn thêm. Kiểm tra công thức
trong cột điểm trung bình còn
đúng không? Rút ra kết luận thêm
về ưu điểm của việc sử dụng hàm
thay vì sử dụng công thức.
+ GV: Yêu cầu các em nhận xét kết
quả đạt được (kiểm tra công thức).
+ GV: Yêu cầu HS rút ra kết luận
về ưu điểm của việc sử dụng hàm.
+ GV: Chèn thêm một cột mới vào
trước cột Điểm trung bình nhập
dữ liệu để trang tính mới. Kiểm
tra tính đúng đắn của công thức
trong cột tính điểm trung hình
chỉnh sửa công thức cho phù hợp.
hãy rút ra kết luận khi nào chèn
thêm cột mới, công thức vẫn đúng.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Thực hiện các yêu cầu theo
sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chọn cột D vào nút lệnh
Cut. chọn cột H vào nút lệnh Paste.
Ô F5 công thức:
=AVERAGE(C5:E5) công thức
này đã tự điều chỉnh lại cho đúng.
Kết quả 7,7 chứ không phải
7,8 như trước.
+ HS: Thực hiện các thao tác đã
được học để sao chép dữ liệu vào
cột C theo yêu cầu đưa ra.
Tiến hành kiểm tra công thức trong
cột đó như thế nào.
Quan sát và rút ra kết luận.
+ HS: Công thức trong cột Điểm
trung bình vẫn đúng.
+ HS: Rút ra ưu điểm việc sử dụng
hàm so với sử dụng cộng thức.
+ HS: Thực hiện chèn thêm cột
trước cột Điểm trung bình nhập dữ
liệu với bộ môn công nghệ.
Kiểm tra tính đúng đắn của cột
Điểm trung bình công thức còn
đúng không.
Rút ra kết luận về việc chèn thêm
cột mới, công thức vẫn đúng.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.
2. Bài tập 2: Tìm hiểu các
trường hợp tự điều chỉnh
của công thức
4. Củng cố: (3’)
- Củng cố các thao tác các em còn yếu khi thực hiện trong bài.
5. Dặn dò: (1’)
- Xem trước nội dung của bài tập tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
thông tin tài liệu
Tin học Thêm hoặc bớt cột . Bài tập 1: Củng cố lý thuyết bài tập 1. Điều chỉnh độ rộng, độ cao của hàng. Chèn thêm hàng và cột, sao chép và di chuyển dữ liệu + HS: Chọn cột vật lý (cột D) vào Insert  Column. + HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV đưa ra. + HS: Một HS lên bảng thực hiện thao tác chèn thêm cột. + HS: Chú ý quan sát nhận xét các bước thực hiện của bạn mình, bổ xung nếu thiếu sót. + HS: Các HS tự rèn luyện các thao tác còn chưa tốt. + HS: Chọn hàng 1 Insert  Row. - Chọn hàng 3 Insert  Row. - Điều chỉnh lại cột và hàng. + HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV đưa ra. + HS: Các HS tự rèn luyện các thao tác còn chưa tốt.
Mở rộng để xem thêm
×