DANH MỤC TÀI LIỆU
Sinh học 11 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU KHIỂN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PT Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI (P2)

Bài 39. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo)

 

  1. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

-  Kiến thức:

+ Kể tên được một số nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

+ Phân tích được tác động của các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

-  Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.

- Thái độ: Tích cực học tập, bảo vệ môi trường sống của động vật.

- Tư duy: Tư duy logic, liên kết kiến thức.

  1. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, SGK, hình vẽ SGK.

- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.

III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Ảnh hưởng của nhiệt độ, thức ăn, ánh sáng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

  1. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :
  2. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2 .Kiểm tra bài cũ: Các hooc- môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống như thế nào? Trình bày tác dụng của ecđixơn và Juvenin.

  1. Bài mới.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung ghi bảng

* Hoạt động 1: Tìm hiểu ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: Tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?

HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi.

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: Tại sao nhiệt độ xuống thấp lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?

HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi.

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

 

GV: Ánh sáng có vai trò như thế nào trong sự phát triển của động vật?

 

HS: Nghiên cứu thông tin SGK và trả lời.

GV: Nhận xét, bổ sung.

 

 

* Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biện pháp điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật và người

 

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi

Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện môi trường), cải tạo môi trường, cải thiện chất lượng dân số.

 

HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận  trả lời câu hỏi.

 

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

 

II. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI

1. Nhân tố thức ăn.

- Thức ăn là nhân tố quan trọng gây ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của động vật qua các giai đoạn.

- Ví dụ: SGK

 

2. Nhiệt độ.

- Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp.

- Nhiệt độ quá cao hay quá thấp đều làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật.

3. Ánh sáng.

- Trời rét làm cho động vật mất nhiều nhiêt nên động vật phơi nắng để thu nhiệt và giảm mất nhiệt.

- Tia tử  ngoại tác dụng lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa canxi.

 

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU KHIỂN SỰ ST VÀ PT Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI:

1. Cải tạo giống:

- Nhằm tạo ra những giống vật nuôi cho năng suất cao nhất, trong thời gian ngắn nhất.

- Tạo ra các giống vn có năng suất cao, thích nghi tốt điều kiện môi trường.

2. Cải thiện môi trường

- Mục đích: làm thay đổi tốc độ sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.

- Biện pháp: thức ăn, chống trại, phòng bệnh.

3. Cải thiện chất lượng dân số

- Cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể thao, tư vấn di truyền, chống lạm dụng các chất kích thích.

 

  1. Củng cố:

- Nêu một số nhân tố của môi trường gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và con người.

- Nêu các biện pháp phòng tránh thai chủ yếu để đảm bảo kế hoạch hoá gia đình.

  1. Dặn dò:

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc trước bài 40, chuẩn bị thực hành.

thông tin tài liệu
Sinh học 11 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU KHIỂN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PT Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI 1. Nhân tố thức ăn. - Thức ăn là nhân tố quan trọng gây ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của động vật qua các giai đoạn. - Ví dụ: SGK 2. Nhiệt độ. - Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp. - Nhiệt độ quá cao hay quá thấp đều làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật.
Mở rộng để xem thêm
×