DANH MỤC TÀI LIỆU
Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội về thuế GTGT
thông tin tài liệu
+ Về thuế giá trị gia tăng. + Hiệu lực thi hành: 01/01/2009.
Mở rộng để xem thêm