DANH MỤC TÀI LIỆU
Nghị định 146/2017/NĐ-CP vào ngày 15/12/2017 sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN
thông tin tài liệu
Nghị định chủ yếu xoay quanh: Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể là về sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác. Hoàn thuế GTGT Khoản chi không được chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN Cụ thể về phần chi vượt mức khi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ,... Hiện hành tính vượt mức 1 triệu đồng/tháng /người khi trích nộp hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ,... là không được trừ thì từ 01/02/2018 nâng mức 3 triệu đồng/tháng/người.
Mở rộng để xem thêm
×