DANH MỤC TÀI LIỆU
VẤN ĐỀ DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ ( ĐÔ THỊ HÓA )
ĐÔ THỊ HOÁ VÀ VẤN ĐỀ DI CƯ
TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ
Trong những năm vừa qua, người dân các nước đang phát triển di chuyển ạt
tới các thành phố với một tốc độ chưa từng thấy. Như đã đề cập đến trong buổi
học trước, chúng ta quan sát thấy điều đó trong thời điểm, khi các nước phát triển
hiện nay luôn ng tưởng, nhưng dân thành thị tăng lên với một tốc độ chậm
hơn sự phát triển của các ngành chắc chắn với một tốc độ chậm hơn các công
việc đang được tạo ra trong khu vực sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay vấn đềy rất
khác đối với các nước đang phát triển. các nước này chúng ta nhận thấy rằng
dân cư ở các thành phố đang tăng lên với tỷ lệ nhanh hơn nhiều so với tăng trưởng
trong khu vực sản xuất. thế trong khi các hình phát triển p như hình
Lewis thể được áp dụng rộng rãi trong giai đoạn này -- khi các nước phát
triển hiện nay đã tăng trưởng, họ không thể giải thích được việc các nước đang
phát triển lại gặp phải tình trạng thất nghiệp gay gắt đô thị. Ngoại trừ các
hình phát triển kép (đã thừa nhận chỉ hai khu vực kinh tế, khu vực sản xuất
nông nghiệp truyền thống khu vực sản xuất chế biến hiện đại), các nhà kinh tế
hiện nay đã bắt đầu thừa nhận sự tồn tại cần thiết của khu vực thứ ba. Cụ thể
khu vực không chính thức.
Khu vực phi chính thức (Informal Sector): Khu vực này bao gồm các hoạt động
không hoàn toàn bất hợp pháp, nhưng thường không được sự chấp nhận của
hội hầu hết các hoạt động này đều không đăng với nhà nước. Chẳng hạn
như: đứng đường, bán hàng rong, mài dao, viết thư, thu lượm đồng nát, đánh giày,
v.v... sơn đông mãi võ!
Các đặc điểm của người lao động trong khu vực phi chính thức: Phần lớn
người lao động trong khu vực này:
1
1. là các cư dân vừa mới chuyển từ vùng nông thôn tới
2. họ ít được đào tạo hay không được đào tạo chính thức
3. họ thường không có chuyên môn
4. họ thiếu tiền vốn
Kết quả là, sản lượng và thu nhập trong khu vực này vẫn rất thấp. Đồng thời người
lao động cũng không bất cứ công việc ổn định nào, không điều kiện lao
động tốt hay tiền lương hưu cho tuổi già.
Cho đến đầu những năm 1970, có thể nhận thấy các nước đang phát triển rằng
khu vực phi chính thức không phải một hiện tượng tạm thời hay nhất thời
hiện tượng đó sẽ còn tiếp tục tồn tại. Vì thế nhận ra được các lợi ích và chi phí của
khu vực phi chính thức là rất quan trọng.
Lợi ích của khu vực phi chính thức:
1. Nó thu hút một luồng lao động lớn từ các vùng nông thôn .
2. Có thể mang lại chút thặng dư
3. Nguồn vốn thấp: So với khu vực sản xuất, khu vực phi chính thức này chỉ cần
một lượng vốn rất nhỏ cho mỗi lao động.
4. đáp ứng một nhu cầu lớn về người lao động không chuyên bán chuyên
môn.
5. Khu vực phi chính thức thể dễ chấp nhận công nghệ thích hợp sử dụng
hiệu quả các nguồn lực địa phương.
6. Có một vai trò quan trọng trong việc tái chế vật liệu sa thải.
Chi phí đối với xã hội:
1. Chủ yếu là các hậu quả về môi trường
2. Tăng tỷ lệ tội phạm
2
Các đặc điểm di cư
1. Các đặc điểm nhân chủng học
2. Các đặc điểm giáo dục
3. Các đặc điểm kinh tế
Mô Hình Di Dân từ Nông Thôn ra Thành Thị của Toraro:
Không giống với các hình về thất nghiệp khác, đây hình đầu tiên giải
thích tại sao tình trạng thất nghiệp thành thị lại tồn tại các nước đang phát
triển, tại sao người dân lại chuyển tới các thành phố mặc đang tồn tại nan
giải vấn đề thất nghiệp. Chúng ta đã bàn thảo đến biểu đồ của hình này.
một thiếu sót trong cuốn sách trong việc định nghĩa LUS tôi muốn các bạn chữa
lại. Nếu các bạn không đến lớp, hãy nói với một người bạn tham gia buổi học ngày
hôm nay hay tới nói với tôi. LUS nên được định nghĩa như tổng số lực lượng lao
động đô thị. Điều đó sẽ bao gồm cả các lao động được thuê mướn người lao
động thất nghiệp. Cuốn sách này định nghĩa chỉ các lao động không được
thuê mướn ở thành phố. Sách giáo khoa định nghĩa LUS = OMLA - OMLM. Giải thích
chính xác về LUS (phù hợp với mô hình này) là LUS = OMLA. Hãy để ý đến thay đổi
này.
Các đặc điểm chính của Mô hình di cư Tadora:
1. Phân tích chi phí và lợi ích tương đối dẫn đến việc di cư
2. Sự chênh lệch về tiền lương thực tế giữa vùng thành thị nông thôn một
động cơ dẫn đến tình trạng di cư.
3. Khảng tìm kiếm được một công việc thành thị liên quan trực tiếp đến tỷ lệ
việc làm ở đô thị.
4. Di cư có thể xảy ra ngay cả khi đối diện với tình trạng thất nghiệp ở đô thị.
Chúng ta đã thấy được từ mô hình Todaro là vấn đề di dân tới các thành phố có thể
mang lại lợi ích cá nhân cho bản thân người nhập cư, và dựa trên phân tích chi phí
3
lợi ích hợp lý. Tuy nhiên, đứng về mặt hội, tình trạng đó có thể gây ra nhiều
vấn đề không mong muốn mà xã hội phải trả giá đắt cho vấn đề đó. Vì thế mô hình
của Todaro có liên quan lớn về chính sách.
Các liên quan về chính sách:
1. Phải xem xét giảm bớt việc quan tâm thiên lệch đối với các chính sách phát
triển đô thị. Các bất cân bằng giữa các hội kinh tế vùng nông thôn đô thị
phải được giảm thiểu.
2. Nhà hoạch định chính sách phải nhận thức được rằng việc tạo ra công ăn việc
làm thành thị nhiều hơn thể không phải giải pháp để giải quyết vấn đề thất
nghiệp ở đô thị. Màthể càng thúc đẩy quá trình di cư và làm tồi tệ thêm vấn
đề thất nghiệp ở các thành phố.
3. Giáo dục phải được tổ chức lại nên ưu tiên hàng đầu của đất nước. Quan
trọng không phải cung cấp hệ thống giáo dục chính qui, quan tâm, chú
trọng đến các công việc có hàm lượng chất xám cao hơn và việc đào tạo nghề.
4. hình của Todaro cũng đưa ra triển vọng tốt cho các vấn đề này thông qua
các giải pháp được đề xuất trong hình vi khuyến khích bằng giá (price
incentive micro model).
5. Các chương trình phát triển vùng nông thôn nên được khuyến khích. Các chính
sách tập trung vào cả nguồn thu từ khu vực nông nghiệp phi nông nghiệp đều
phải được chú trọng.
(TQ hiệu đính: xem xét cơ hội kinh tế giữa "nông thôn" và thành thị. Ở nông thôn,
đập 1 giạ lúa, tương đương với 40kg gạo, được 40 ngàn. Một người siêng năng
làm việc cực nhọc được 80 ngàn/1 ngày. Trong khi đấm lưng cho Việt Kiều hay
Việt Gian trúng mánh Thành Phố, tiền "bo" được 100 ngàn. Vào những tháng ế
như tháng đến tháng tám, đấm lưng 1 ngày 1 cái vẫn nhiều tiền hơn đi đập lúa.
Các dụ khác như, xem tiền kiếm sống của nông dân hàng tháng bao nhiêu?
Các ngoại hình đi làm nghề "lấy lỗ làm lời" với Việt Kiều thì được bao
4
nhiêu một đêm? các nhà chính sách Việt Nam, hãy đặt mình vào trong hoàn
cảnh các gái ngoại hình tương đối, nhưng thất học không tay nghề, thì
các nhà kinh tế đó sẽ làm để giúp cha mẹ tậu nhà, mua xe? Các nhà tâm học
tôn giáo thì nhấn mạnho "tiết dục", nghĩa "tri túc, tiện túc, đãi túc thời
túc". Còn kinh tế học, thì giả định rằng lòng tham con người đáy, nhưng nếu
quân bình hội kinh tế, không lợi để người ta lên thành phố, người ta sẽ
lại quê cha đất tổ!!! Nương theo ý này, tại sao lại không những chính sách đưa
tệ nạn mãi dâm ra khỏi thành thị đến các tỉnh. Nương nhờ vào đồng tiền
hoang phí của Việt Kiều và Việt Gian trúng mánh, xây dựng khách sạn và kỹ nghệ
"phục vụ" ngoài thành phố? Thêm, các làm nghề "lấy lỗ làm lời" trên thuyết
vẫn đang bị thất nghiệp, chính phủ không công nhận đánh thuế ngành đó. Sự
hiện diện của Khu Vực Phi Chính Thức giải thích tại sao, tuy tỷ lệ thất nghiệp trên
thành phố cao, nhưng người nông thôn vẫn lên thành thị. họ việc làm trong
Khu Vực Phi Chính Thức, và đồng tiền kiếm được vẫn cao hơn ở lại nông thôn.).
Nghiên cứu: Nền kinh tế Mexico:
Mexico nước lớn thứ 3 Mỹ La-tinh. Mexico nằm dưới ách thống trị của Tây
Ba Nha khoảng 300 m. Đó một đất nước nguồn tài nguyên thiên nhiên
tiềm lực phát triển dồi dào. Đây nước lớn thứ 15 trên thế giới về kim ngạch
thương mại. Mexicocũng nước xuất khẩu dầu lớn thứ 4 trên thế giới, sở
công nghiệp vững chắc được coi một nước công nghiệp mới (Newly
Industrialized Country ~ NIC). Mexicođất đai nông nghiệp mầu mỡ, và là láng
giềng với nước phát triển nhất thế giới (MỸ). Mặc dù có tất cả các điều kiện thuận
lợi đó nhưng đất nước này vẫn tồn tại nhiều vấn đề lớn. Họ bị tác động nặng nề
bởi dân số ng nhanh, dân sống đông thành thị (70% dân sống các
thành phố), đói nghèo gia tăng, bất bình đẳng lớn trong thu nhập, tình trạng thất
nghiệp tràn lan một gánh nặng nợ nước ngoài lớn. Vấn đề một đất nước với
quá nhiều tiềm năng như vậy sẽ giải quyết những tình huống đó như thế nào.
5
Sau Thế Chiến II, nền kinh tế Mexico đã tăng trưởng khá nhanh, nhu cầu bên
ngoài lớn trong khi các nước khác trên thế giới vẫn đang khôi phục lại sau sự tàn
phá của chiến tranh. Đồng thời, nhu cầu trong nước cũng tăng mạnh bởi các chính
sách thay thế nhập khẩu hạn chế nhập khẩu trong nước. Nền tảng công nghiệp
trong nước được xây dựng trong suốt giai đoạn này. Trong khoảng 30 năm, nền
kinh tế trong nước chủ yếu được thúc đẩy bởi nền công nghiệp. Trong những năm
1970, sau khi phát hiện ra một lượng lớn trữ lượng dầu gas, Mexico đã thực
hiện nhiều dự án đầu lớn được hậu thuẫn bởi các chi phí công đầu vào sản
xuất dầu (họ có được các khoản vay từ các hãng cho vay quốc tế và hy vọng trả nợ
bằng thu nhập từ dầu). Đồng thời để giữ cho thu nhập từ dầu cao n, họ mong
muốn giữ đồng peso mức giá cao. Tuy nhiên, đồng peso cao giá này làm giảm
giá trị cán cân thương mại sản xuất trong nước cũng giảm. Đầu khổng lồ
trong hội không sự tăng sản lượng thích đáng được tạo ra từ áp lực lạm
phát dần dần đất nước đã đi vào thời kỳ suy thoái. IMF phải can thiệp yêu
cầu nước này phải thực hiện các biện pháp mạnh để làm giảm giá trị đồng tiền của
họ. Một khi đồng peso bị giảm giá, một luồng đầu khổng lồ tràn o trong
nước đất nước lại thậm chí rơi vào vấn đề khó giải quyết hơn. Họ vẫn đang cố
gắng để khôi phục lại đất nước sau tình trạng này.
Nghiên cứu: Nước Ai Cập
Khi nghĩ đến Ai Cập, hiện lên tâm trí chúng ta những kim tự tháp, những ông
vua Ai Cập cổ và các xác ướp. Đó là một đất nước có nền văn minh rực rỡ vào giai
đoạn sớm nhất. Đất nước đó cũng nằmvị trí chiến lược phía nam Địa Trung Hải
và ở phía tây Biển Đỏ. Mặc dù ngay từ đầu mảnh đất này đã bị xâm chiếm bởi con
người, tuy nhiên, nó chưa bao giờ bị chiếm thành "thuộc địa" khi chúng ta xem xét
nguồn gốc thuộc địa của các nước đang phát triển. do 98% diện tích của đất
nước này sa mạc. Mặc lưu vực sông Nilerất phì nhiêu mặc dầu hết tất cả
công việc trồng trọt bên bờ sông Nile, nhưng sản lượng nông nghiệp vẫn
không thể đủ đáp ứng nhu cầu của số lượng dân số ngày càng tăng. Chính vậy,
6
thông tin tài liệu
VẤN ĐỀ DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ ( ĐÔ THỊ HÓA )
Mở rộng để xem thêm