DANH MỤC TÀI LIỆU
PROTEIN TÁI TỔ HỢP VÀ VIRUS AUJESZKY GÂY BỆNH HÔ HẤP Ở HEO
Protein tái t hp và virus Aujeszky
1
Bài tiu lun
PROTEIN TÁI T HP VÀ VIRUS AUJESZKY
Protein tái t hp và virus Aujeszky
2
Heo và mèo chết do bnh
gi di (bnh Aujeszky)
I. Đặt vn đề:
Trong ngành chăn nuôi heo, thường gp các loi bnh do virus
gây ra thit hi ln, có th gây t vong hàng lot các trang tri hay
heo tr thành vt ch gây bnh tim n. Bnh Aujeszky ( bnh gi di)
heo là mt thí d đin hình, là mt bnh ác
tính có tc độ lây nhim cao và mang ý
nghĩa quan trng v mt kinh tế.
Bnh nhim do virus là nguyên nhân
gây ra các du hiu v thn kinh trung ương
và t l t vong cao nhng heo con, và các
bnh tích đường hô hp nhng heo trưởng
thành. Các loài khác có th b nhim do tiếp
xúc trc tiếp vi heo bnh. Bnh có th gây
ra s gii hn v mt kinh tế nhng vùng
có bnh ph biến.
Nhng chương trình tr tit bnh đã
tiến hành và đã thành công nhiu
quc gia. M, tt c các bang hin đã kim
soát được bnh trong đàn heo nuôi. Nhưng s
có mt ca virus trong heo hoang dã là mt vn đề cn quan tâm.
Heo là ngun cha virus ch yếu, biu hin các triu chng
thn kinh và hô hp. Bnh có th lây nhim qua nhiu đường khác
nhau, ch yếu thông qua các cht tiết. Không lây nhim cho người.
Bnh hin nay không có thuc điu tr. Ch yếu phòng bnh
bng tiêm vaccine cho thú, gây ra đáp ng min dch đặc hiu. Nhiu
loi vaccine đã được chế to bng các k thut hin đại, trong đó có
k thut sn xut protein tái t hp và đã có nhng ng dng quan
trng trong công tác kim soát bnh.
II. Tng quan
1. Gii thiu chung v bnh Aujeszky
1.1. Khái nim và phân b địa lý
Là bnh truyn nhim do virus thuc h Herpesviridae, các triu
chng lâm sàng ni bt là h thn kinh và hô hp. heo, bnh lan
Protein tái t hp và virus Aujeszky
3
tràn dưới dng nhim trùng tim n, gây t vong heo con bng chúng
viêm não cp và suy đường hô hp heo ln hơn. các loài khác
bnh gây chng viêm não kèm theo triu chng nga.
Năm 1902, Aladar Aujeszky, giáo sư vi trùng hc trường Thú y
Budapest, đã phân lp mt căn bnh bng vic nuôi cy
trên th mu bnh phm ly t thn kinh trung ương chó
và bê (xut hin các triu chng thn kinh ging như bnh
di) vi biu hin nga d di đim tiêm truyn. Nhưng
thi gian nung bnh ngn 3 ngày, dn đến chết trong 24-48
gi. V sau, bnh được ghi nhn nhiu loi thú. Năm
1966, xác định heo là cha và là ngun lây nhim bnh
ch yếu.
Bnh xut hin mt s quc gia Châu Âu, Đông
Nam Á, trung tâm và nam M (bao gm Mexico). Vài quc gia như
Áo, Úc, Nht chưa thy bnh xut hin. Nhng năm gn đây đã gây
thit hi nhiu quc gia như Singapore, Đài Loan…Tm quan trng
v mt kinh tế ca bnh đã được đề cp và nó đã dn thay thế v trí s
mt ca bnh dch t heo c đin.
1.2. Ngun lây nhim
Heo là vt ch t nhiên ca virus Aujeszky và là ngun mang bnh
tim n. Tuy nhiên, virus cũng có th lây nhim cho tt c các động
vt nuôi và hoang dã khác như trâu bò, cu, dê, mèo và chó. Bnh
không lây nhim cho người và kh, t l mc bnh nga rt hiếm.
Heo bnh: Các cht tiết (mũi, ming, cơ quan sinh dc) và t thi ca
heo thì rt giàu virus.
Heo khi bnh mang virus: Có th thy virus trong nước mũi khong
6 tháng sau.
Heo khe mang virus: (th nhim trùng thm lng) có th gp trên heo
sinh sn hay heo đã tiêm vaccine.
Các sn phm động vt như tht và cơ quan (gan, thn, phi), tinh
trùng, huyết thanh heo.
Virus có th tn ti trong thc ăn, nước ung, phương tin vn chuyn
trong 30-40 ngày và có th được gió mang đi t vài trăm mét ti 2 km.
1.3. Cách lây lan: