DANH MỤC TÀI LIỆU
Hướng dẫn GBT trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 9 bài số 9
thông tin tài liệu
Hướng dẫn GBT trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 9 bài số 9 (trang 89 sbt Tiếng Anh 9): Look at the weather forecast and write sentences. a. Ha Noi, which is the capital city of Viet Nam, will be partially cloudy. b. Tokyo, which is the capital city of Japan, will be sunny. c. Bangkok, which is the capital city of the United States, will be cloudy. d. Canberra, which is the capital city of Australian, will experience thunderstorms. e. Moscow, which is the capital city of Russia, will be rainy.
Mở rộng để xem thêm
×