DANH MỤC TÀI LIỆU
Báo cáo thực tập về việc xuất nhập khẩu công ty CP Việt Xô
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
LỜI MỞ ĐẦU
Từ khi mở của hội nhập kinh tế Việt Nam đãnhững phát triển vượt
bậc. Các hoạt động đầu tư, buôn bán giao dịch với nước ngoài ngày càng gia
tăng mạnh mẽ những đóng góp to lớn vào công cuộc làm đổi thay đất
nước. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa & dịch vụ. Giao
nhận một hoạt động thiết yếu trong lĩnh vực này. Do đó, nắm vững các
quy trình nghiệp vụ yêu cầu quan trọng & cấp thiết đối với những người
thực hiện công tác giao nhận, nhất đối với các sinh viên ngoại thương sắp
ra trường bên cạnh kiến thức chuyên môn được học ở trường lớp thì cần phải
bổ sung kiến thức kinh nghiệm thực tế. Qua thời gian thực tập tại công ty
cổ phần Việt Xô trong đợt thực tập nghiệp vụ em đã thu lượm được rất nhiều
kiến thức & kinh nghiệm bổ ích xin được trình bày trong bản báo cáo
này.
Báo cáo gồm ba phần chính:
Phần I: Giới thiệu tổng quan về công ty cp Việt Xô
Phần II: Lý thuyết cơ bản về lĩnh vực thực tập
Phần III: Nội dung thực tập tại công ty cp Việt Xô
Lê Văn Việt – Lớp : KTN47DH Trang 1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
PHẦN I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP VIỆT XÔ
I. Quá trình thành lập:
- Trụ sở chính của công ty cp Việt nằm tại Số 1 Bến Bính- Hồng
Bàng – Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.38222676
- Fax: 031. 3842246
- Công ty cp Việt được bắt đầu xây dựng năm 1968 hoàn thành
vào năm 1976 với tên gọi xí nghiệp chế biến rau quả đông lạnh. Sau 26 năm
hoạt động đến 2002 công ty chính thức đổi tên hành công ty cổ phần Việt
Xô với việc mở rộng lĩnh vực hoạt động.
- GPĐKD được cấp lần đầu vào năm 2002.
II. Cơ cấu tổ chức:
Tổ chức bộ máy của công ty bao gồm có các phòng ban:
- Phòng Giám đốc
- Phòng Kế Toán
- Phòng Hành chính tổng hợp
- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ thị trường
- Phòng Sản xuất
- Phòng Marketing
- Phòng Dịch vụ kho bãi
Về nhân sự, trong biên chế của công ty co 100 người trong đó:
- Lãnh đạo: 1 giám đốc và 1 phó giám đốc
- Hội đồng quản trị
- Phòng Kế Toán có 7 người: 1 trưởng phòng và 6 nhân viên
- Phòng Hành chính tổng hợp 6 người: 1 trưởng phòng, 1 phó
phòng và và 4 nhân viên.
Lê Văn Việt – Lớp : KTN47DH Trang 2
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ thị trường có 8 người: 1 trưởng phòng, 1
phó phòng và 6 nhân viên.
- Phòng Sản xuất6 người: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng4 nhân
viên. Trực thuộc phóng sản xuất co 5 phân xưởng sản xuất.
- Phòng Marketing 5 người: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng 3
nhân viên
- Phòng Dịch vụ kho bãi 6 người: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng
4 nhân viên
III. Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất Aga.
- Chế biến rau câu, rau củ qủa đông lạnh, đóng hộp đóng lọ.
- Kinh doanh và cho thuê kho bãi, nhà xưởng & dịch vụ môi giới.
- Xuất nhập khẩu uỷ thác về 1số mặt hàng.
- Kinh doanh vận tải và dịch vụ giao nhận trong nước và quốc tế;
đóng gói gom hàng, ……..
Lê Văn Việt – Lớp : KTN47DH Trang 3