DANH MỤC TÀI LIỆU
Báo cáo thực tập về việc xuất nhập khẩu công ty CP Việt Xô
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
LỜI MỞ ĐẦU
Từ khi mở của hội nhập kinh tế Việt Nam đãnhững phát triển vượt
bậc. Các hoạt động đầu tư, buôn bán giao dịch với nước ngoài ngày càng gia
tăng mạnh mẽ những đóng góp to lớn vào công cuộc làm đổi thay đất
nước. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa & dịch vụ. Giao
nhận một hoạt động thiết yếu trong lĩnh vực này. Do đó, nắm vững các
quy trình nghiệp vụ yêu cầu quan trọng & cấp thiết đối với những người
thực hiện công tác giao nhận, nhất đối với các sinh viên ngoại thương sắp
ra trường bên cạnh kiến thức chuyên môn được học ở trường lớp thì cần phải
bổ sung kiến thức kinh nghiệm thực tế. Qua thời gian thực tập tại công ty
cổ phần Việt Xô trong đợt thực tập nghiệp vụ em đã thu lượm được rất nhiều
kiến thức & kinh nghiệm bổ ích xin được trình bày trong bản báo cáo
này.
Báo cáo gồm ba phần chính:
Phần I: Giới thiệu tổng quan về công ty cp Việt Xô
Phần II: Lý thuyết cơ bản về lĩnh vực thực tập
Phần III: Nội dung thực tập tại công ty cp Việt Xô
Lê Văn Việt – Lớp : KTN47DH Trang 1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
PHẦN I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP VIỆT XÔ
I. Quá trình thành lập:
- Trụ sở chính của công ty cp Việt nằm tại Số 1 Bến Bính- Hồng
Bàng – Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.38222676
- Fax: 031. 3842246
- Công ty cp Việt được bắt đầu xây dựng năm 1968 hoàn thành
vào năm 1976 với tên gọi xí nghiệp chế biến rau quả đông lạnh. Sau 26 năm
hoạt động đến 2002 công ty chính thức đổi tên hành công ty cổ phần Việt
Xô với việc mở rộng lĩnh vực hoạt động.
- GPĐKD được cấp lần đầu vào năm 2002.
II. Cơ cấu tổ chức:
Tổ chức bộ máy của công ty bao gồm có các phòng ban:
- Phòng Giám đốc
- Phòng Kế Toán
- Phòng Hành chính tổng hợp
- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ thị trường
- Phòng Sản xuất
- Phòng Marketing
- Phòng Dịch vụ kho bãi
Về nhân sự, trong biên chế của công ty co 100 người trong đó:
- Lãnh đạo: 1 giám đốc và 1 phó giám đốc
- Hội đồng quản trị
- Phòng Kế Toán có 7 người: 1 trưởng phòng và 6 nhân viên
- Phòng Hành chính tổng hợp 6 người: 1 trưởng phòng, 1 phó
phòng và và 4 nhân viên.
Lê Văn Việt – Lớp : KTN47DH Trang 2
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ thị trường có 8 người: 1 trưởng phòng, 1
phó phòng và 6 nhân viên.
- Phòng Sản xuất6 người: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng4 nhân
viên. Trực thuộc phóng sản xuất co 5 phân xưởng sản xuất.
- Phòng Marketing 5 người: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng 3
nhân viên
- Phòng Dịch vụ kho bãi 6 người: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng
4 nhân viên
III. Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất Aga.
- Chế biến rau câu, rau củ qủa đông lạnh, đóng hộp đóng lọ.
- Kinh doanh và cho thuê kho bãi, nhà xưởng & dịch vụ môi giới.
- Xuất nhập khẩu uỷ thác về 1số mặt hàng.
- Kinh doanh vận tải và dịch vụ giao nhận trong nước và quốc tế;
đóng gói gom hàng, ……..
Lê Văn Việt – Lớp : KTN47DH Trang 3
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
IV. Mô hình cơ cấu tổ chức:
Lê Văn Việt – Lớp : KTN47DH Trang 4
Ban giám đốc
Hội đồng quản trị
Xưởng 2 Xưởng 3 Xưởng 4
Phòng
hành
chính
tổng
hợp
Phòng
hành
Kế
hoạch
nghiệp
vụ thị
trường
Phòng
Kế
toán
Phòng
Sản
xuất
Phòng
Dịch
vụ
kho
bãi
Xưởng 5Xưởng 1
Phòng
Marke
ting
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
PHẦN II. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VẤN ĐỀ THỰC TẬP
I. Cơ sở lý thuyết của môn giao nhận
1. Giao nhận:
- Theo FIATA, dịch vụ giao nhận được coi là bất kỳ dịch vụ nào liên
quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, đóng gói hay phân loại hàng hóa
& dịch vụ, phân phối hàng hóa thậm chí cả dịch vụ vấn hay các dịc vị
khác có liên quan đến xuất nhập khẩu.
- Theo Luật thương mại Việt Nam, dịch vụ giao nhận hành vi thương
mại theo đó người làm dịch vụ giao nhận người gửi hàng, tổ chức vận
chuyển , lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục khác liên quan để giao nhận thoe
sự ủy thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc của người làm dịch vụ giao
nhận khác ( của các khách hàng ). Mục tiêu của người giao nhận đáp ứng
các nhu cầu đó một cách hiệu quả cao nhất.
2. Vai trò của người giao nhận.
Ngành giao nhận vận tải phát triển tất yếu kéo theo sự phát triển hệ thống
kết cấu hạ tầng sở, đặc biệt các công trình kết cấu hạ tầng trực tiếp
phục vụ giao nhận vận tải như: bến cảng, hệ thống đường giao thông (đường
quốc lộ trên bộ, đường sông, đường sắt, các bến cảng,sân bay v.v.)
Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng với sự tác
động của tự do thương mại hoá quốc tế, các hoạt động giao nhận vận tải
ngày một tăng trưởng mạnh, góp phần tích luỹ ngoại tệ, đẩy mạnh giao lưu
kinh tế, nối lièn các hoạt động kinh tế giữa các khu vực kinh tế trong nước,
giữa trong nước với nước ngoài làm cho nền kinh tế đất nước phát triển nhịp
nhàng, cân đối.
Lê Văn Việt – Lớp : KTN47DH Trang 5
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
Người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá vừa một nhà VTĐPT, vừa
nhà tổ chức, nhà kiến trúc của vận tải. Họ phải lựa chọn phương tiện, người
vận tải thích hợp, tuyến đường thích hợp có hiệu quả kinh tế nhất và đứng ra
trực tiếp vận tải hay tổ chức thu xếp quá trình vận tải của toàn chặng với
nhiều loại phương tiện vận tải khác nhau như: tàu thuỷ, ô tô, máy bay... vận
chuyển qua nhiều nước chịu trách nhiệm trực tiếp với chủ hàng. vậy,
chủ hàng chỉ cần một hợp đồng vận tải với người giao nhận nhưng hàng
hoá được vận chuyển an toàn, kịp thời với giá cước hợp từ kho nhà xuất
khẩu tới kho nhà nhập khẩu (door to door service), tiết kiệm được thời gian,
giảm chi phí vận chuyển và nâng cao được tính cạnh tranh của hàng hoá trên
thị trường quốc tế.
Trước đây, người giao nhận chỉ làm đại (agent) thực hiện một số công
việc do các nhà XNK ủy thác như xếp dỡ, lưu kho hàng hoá, làm thủ tục
giấy tờ, lo liệu vận tải nội địa, thủ tục thanh toán tiền hàng ...
Song cùng với sự phát triển thương mại quốc tế tién bộ kỹ thuật trong
ngành vận tải dịch vụ giao nhận cũng đựoc mở rộng hơn. Ngày nay,
người giao nhận đóng vai trò rất quan trọng trong thương mại vận tải
quốc tế. Người giao nhận không chỉ làm các thủ tục hải quan hoặc thuê tàu
còn cung cấp dịch vụ trọn gói về toàn bộ quá trình vận tải phân phối
hàng hoá. Người giao nhận đã làm những chức năng sau đây:
- Môi giới Hải quan: người giao nhận thay mặt người xuất khẩu, nhập
khẩu để khai báo, làm thủ tục hải quan hay môi giới hải quan.
- Làm đại lý: người giao nhận nhận uỷ thác từ chủ hàng hoặc từ người
chuyên chở để thực hiện các công việc khác nhau như nhận hàng, giao hàng,
lập chứng từ làm thủ tục hải quan, lưu kho…trên cơ sở hợp đồng uỷ thác.
Lê Văn Việt – Lớp : KTN47DH Trang 6
thông tin tài liệu
Công ty cp Việt Xô được bắt đầu xây dựng năm 1968 và hoàn thành vào năm 1976 với tên gọi xí nghiệp chế biến rau quả đông lạnh. Sau 26 năm hoạt động đến 2002 công ty chính thức đổi tên hành công ty cổ phần Việt Xô với việc mở rộng lĩnh vực hoạt động.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×