DANH MỤC TÀI LIỆU
PHÂN BIỆT SINH VẬT SỐNG VÀ SINH VẬT KHÔNG SỐNG
SINH HỌC 6
Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
-Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống
-Phân biệt vật sống và vật không sống.
-Nêu được một vài dụ cho thấy sự đa dạng của sinh vật, kể tên được
4 nhóm sinh vật chính.
-Biết được nhiệm vụ của môn sinh học.
2. Kỹ năng:
-Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật
3. Thái độ
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin để nhận dạng được vật sống và vật
không sống
-Kĩ năng phản hồi, lắng nghe tích cực trong quá trình thảo luận
-Kĩ năng thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân.
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Thảo luận nhóm
-Nêu và giải quyết vấn đề
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Bảng phụ (chưa điền kết quả đúng)
Tranh vẽ một vài động vật đang ăn cỏ, đang ăn thịt.
Học Sinh: Xem trước bài
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (5 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Nội dung bài mới:
a/ Đặt vấn đề.
Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các đồ vật, cây cối, con vật khác
nhau. Đó là thế giới vật chất chung quanh ta. Chúng thể vật sống
hoặc vật không sống. Vậy vật sống những điểm khác với vật
không sống?
b/ Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ
TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt Động 1:
GV: Quan sát xung trường học, nhà
trả lời câu hỏi:
Em hãy nêu tên một vài cây cối, con
vật, đồ vật mà em biết?
I. Nhận dạng vật sống vật
không sống:
- Vật sống (động vật, thực vật):
những vật sự trao đổi chất
với môi trường để lớn lên
GV: Yêu cầu thảo luận nhóm thực hiện
lệnh sgk?
HS: Thực hiện
Báo cáo + bổ sung
GV: Kết luận, rồi nêu câu hỏi:
Vì sao gà, lợn...cây mít, cây bàng...
vật sống, còn viên gạch, hòn đá...
vật không sống?
Thế nào là vật sống? Lấy ví dụ?
Thế nào vật không sống? Lấy
dụ?
GV: Từ những ý kiến thảo luận của
lớp tìm ra đâu động vật, thực vật,
đồ vật?
HS: Trả lời
GV: Nhấn mạnh vai trò của nhóm vật
sống
gọi là sinh vật
Hoạt Động 2:
GV: Giới thiệu nội dung bảng phụ
Chất cần thiết, chất thải những
chất ntn?
HS: Giải thích
GV: Liên hệ thực tế
Hãy thực hiện theo nhóm lệnh sgk?
HS: Thực hiện
1-2 hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ
sung
GV: Kết luận, hoàn chỉnh bảng phụ
Qua bảng trên em hãy cho biết vật
sống có những đặc điểm gì?
HS: Trả lời
GV: Nêu dụ vật sống những đặc
điểm ntn?
GV: Ghi nhận ý kiến của HS.
Hoạt động 3:
HS: Thực hiện lệnh mục a SGK, các
nhóm thảo kuận, rồi hoàn thành phiếu
học tập
GV: Gọi đại diện các nhóm trình bày
kết quả, nhóm khác bổ sung.
GV: Nhận xét, kết luận
Qua bảng phụ trên em nhận xét
sinh sản
- Vật không sống: không lấy
thức ăn, không lớn lên.
II. Đặc điểm cơ thể sống:
-Trao đổi chất với môi trường
-Lớn lên
-Sinh sản
III. Sinh vật trong tự nhiên.
a. Sự đa dạng của thế giới sinh
vật:
- Sinh vật trong tự nhiên rất
phong phú đa dạng, chúng
sống nhiều môi trường khác
nhau, mối quan hệ mật thiết
với nhau và với con người.
về sự đa dạng của giới sinh vật vai
trò của chúng?
GV: Yêu cầu HS xem lại bảng phụ,
xếp loại riêng những dụ thuộc TV,
ĐV và cho biết?
Các loại sinh vật thuộc bảng trên chia
thành mấy nhóm?
Đó là những nhóm nào?
HS: Các nhóm thảo luận dựa vào
bảng, nội dung thông tin quan sát
hình 2.1SGK, đại diện báo cáo kết
quả, GV kết luận
Hoạt động 4:
GV: Giới thiệu nhiệm vụ chủ yếu của
sinh học, các phần hoc sinh được
học ở THCS.
HS đọc thông tin mục 2 SGK, tìm
hiểu và cho biết:
Nhiệm vụ sinh học là gì?
nhiệm vụ thực vật học là gì?
b. Các nhóm sinh vật trong tự
nhiên.
- Vi khuẩn, nấm, thực vật, động
vật.
IV. Nhiệm vụ của Sinh học
Nhiệm vụ sinh học: là nghiên
cứu đặc điểm cấu tạo, hoạt động
sống,các điều kiện sống của sinh
vật, cũng như các mối quan hệ
giữa các sinh vật với nhau và với
môi trường. T đó biết cách sử
dụng hợp lí chúng để phục vụ
đời sống của con người
Nhiệm vụ của thực vật học:
nghiên cứu hình thái cấu tạo
hoạt động sống, sự đa đạng, vai
trò của thực vật, từ đó ứng dụng
trong thực tiễn đời sống.
Kết luận: SGK
4. Củng cố: (4 Phút)
-Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau?
-Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì trong những đặc điểm sau:
Lớn lên
Sinh sản
Di chuyển
Lấy các chất cần thiết
Loại bỏ các chất thải
5. Dặn dò: (1 Phút)
-Trả lời câu hỏi Sgk
-Xem trước bài
thông tin tài liệu
PHÂN BIỆT SINH VẬT SỐNG VÀ SINH VẬT KHÔNG SỐNG . Nhận dạng vật sống và vật không sống: - Vật sống (động vật, thực vật): là những vật có sự trao đổi chất với môi trường để lớn lên và sinh sản - Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lênĐặc điểm cơ thể sống: - Trao đổi chất với môi trường - Lớn lên - Sinh sản
Mở rộng để xem thêm
×